Čitaj mi!

Šta je sa gradovima u kojima se ne prati zagađenje vazduha

U Srbiji ima pedesetak državnih mernih stanica za monitoring kvaliteta vazduha. One pokazuju da je vazduh zagađen u svim gradovima gde se meri. Monitoring treba da se proširi sa još 28 mernih stanica u 18 gradova, u šta Evropska unija ulaže više od tri miliona evra.

Leskovac je jedan od gradova koji nema dovoljno podataka o zagađenju vazduha. Više od 5.500 Leskovčana potpisalo je peticiju za uvođenje merenja koncentracije suspendovanih čestica PM 10 i PM 2,5, ugljen-monoksida i prizemnog ozona, kao i za blagovremeno objavljivanje rezultata merenja.

"Ono što je novo to je da je grad Leskovac uveo indikativna merenja PM čestica koje će se meriti tokom osam nedelja u toku čitave godine. Ono čime nismo zadovoljni to je svakako nedostatak automatske merne stanice koja građanima može u realnom vremenu zapravo da pokaže kakav je kvalitet vazduha", kaže Ana Pecarski iz Udruženja građana "Tim 42".

Leskovac je pre dve godine, zajedno sa Novim Pazarom bio prioritet da se uspostavi automatski monitoring, ističe Milenko Jovanović, bivši načelnik Odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha Agencije za zaštitu životne sredine, koji je predložio da se od donacije resornog ministarstva Agenciji nabave dve automatske stanice.

"Nikada gradska uprava nije donela neophodnu odluku da se postavi stanica na tom mestu, zbog čega je Agencija morala da stanicu namenski kupljenu za Leskovac preusmeri za Vršac koji je to oberučke prihvatio", podseća Jovanović.

Grad je ipak ponovo zatražio da se postavi državna merna stanica.

"Neophodno je da Leskovac dobije automatsku mernu stanicu i na taj način uđe u državnu mernu mrežu. Mi smo se sa tim u vezi krajem prošle godine obratili Agenciji za zaštitu životne sredine kako bismo dobili jednu automatsku mernu stanicu", rekla je Jelena Trajković iz Odeljenja za zaštitu životne sredine grada Leskovca.

Prekoračenje dozvoljenih vrednosti polutanata dozvoljeno je 35 dana u godini. To je već premašeno u Novom Pazaru i Valjevu.

"Od tog trenutka kada su prešli 35 dana sve drugo je kršenje važeće zakonske regulative. Gde god merimo PM praktično one će do kraja februara preći zakonom dozvoljeno godišnje trajanje prekoračenja", kaže Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije.

U gradovima gde ne postoji državni monitoring kvaliteta vazduha živi više od milion stanovnika. Koliko će zagađenje vazduha uticati na zdravlje zavisi od koncentracije polutanata i dužine izlaganja.

A u mnogim gradovima se beleži prekomerno zagađenje dokle god traje grejna sezona.