Čitaj mi!

Ombudsman: Nadležni organi 13 godina nisu obezbedili zaštitu za četvoro dece iz Bogatića

Zaštitnik građana utvrdio je da nadležni organi starateljstva u Bogatiću i Šapcu 13 godina nisu obezbedili adekvatnu i blagovremenu zaštitu za četvoro dece iz Bogatića koja su bila izložena zanemarivanju i nasilju u porodici, kao i u riziku od trgovine ljudima, čime su doveli do ugrožavanja života i bezbednosti ove dece i zatražio utvrđivanje odgovornosti stručnih radnika zbog načinjenih propusta, navodi se u saopštenju.

Zaštitnik građana je, kako se ističe, po sopstvenoj inicijativi, a nakon saznanja iz medija da je policija u Bogatiću podnela krivičnu prijavu protiv majke dece zbog zapuštanja i zlostavljanja, krajem 2020. godine pokrenuo postupke kontrole zakonitosti i pravilnosti rada nadležnih centara za socijalni rad u Bogatiću i Šapcu i Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, ranije Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

"U postupku kontrole, Zaštitnik građana je utvrdio da nadležni centri od prvih prijava da su deca izložena nasilju i zanemarivanju iz 2008. godine nisu pokrenuli nijedan postupak za zaštitu dece od nasilja u porodici, niti postupak za njihovo izmeštanje iz porodice iako su bili dužni da to učine, kao i da nisu pokrenuli postupke lišenja roditeljskog prava roditelja dece", ističe se u saopštenju zaštitnika građana.

Dodaje se da je zaštitnik građana utvrdio da su propusti u radu organa starateljstva doveli do toga da su život, zdravlje, bezbednost i sveopšti razvoj i napredak četvoro dece godinama bili ugroženi, a da ovi organi, kojima je to obaveza, nisu preduzeli nijednu meru iz svoje nadležnosti kako bi ih zaštitili.

"U preporukama za otklanjanje propusta, Zaštitnik građana, između ostalog, traži da direktori centara u Bogatiću i Šapcu u budućem radu obezbede da organi starateljstva blagovremeno preduzimaju mere iz svoje nadležnosti kako bi zaštitili decu od svih oblika nasilja, kao i da svoje stručne radnike upute na obuke za prepoznavanje i adekvatno reagovanje u situacijama kada postoji sumnja na trgovinu ljudima i zloupotrebu deteta", stoji u saopštenju.

Dodaje se da od resornog ministarstva zaštitnik građana traži da naloži direktorima centara da utvrde razloge zbog kojih su stručni radnici načinili propuste u radu i da sprovedu odgovarajuće postupke, kao i da im naloži da u budućem radu blagovremeno postupaju u skladu sa važećim propisima i spreče zloupotrebe dece od strane roditelja ili drugih lica.

Navodi se i da zaštitnik građana traži od Ministarstva za brigu o porodici i demografiju da razmotri postojanje eventualnih propusta u radu organa starateljstva u pogledu procene rizika zloupotrebe deteta i trgovine ljudima.

Svi kontrolisani organi imaju 30 dana rok da obaveste zaštitnika građana o postupanju po preporukama.