Čitaj mi!

Sve veći broj penzionera zaključuje ugovor o doživotnom izdržavanju – na šta treba obratiti pažnju

Epidemija koronavirusa povećala je neizvesnost među starijima i kada je reč o nasleđivanju imovine. Zbog straha da će ostati sami, nemogućnosti da brinu o sebi, ali i želje da na vreme reše životna pitanja, sve veći broj penzionera odlučuje se da zaključi ugovor o doživotnom izdržavanju. I advokati i notari savetuju im da budu oprezni.

Starost je sama po sebi teška, a uz bolest i niske penzije, postaje još teža. Penzionere plaši i da li će imati nekoga da im pomogne kada im bude najteže. Zato mnogi, još dok su u punoj snazi, odlučuju da nađu nekog ko će o njima brinuti, u zamenu za nekretninu.

Potpisivanje ugovora o doživotnom izdržavanju obavlja se kod javnog beležnika. Svaka strana ima svoja prava, ali i obaveze.

"Nakon što im se sve objasni, ugovor se javno pročita pred strankama, nakon toga se overava. Postoji još jedna posebna obaveza javnog beležnika, a to je da upozori stranke da ta imovina, kojom je raspolagao primalac izdržavanja, ne ulazi nakon njegove smrti u njegovu zaovstavštinu. To znači da njegovi naslednici neće moći da ga naslede", kaže Nina Štiglić, javna beležnica.

Ipak, članovi porodice često pokušavju da ponište te ugovore.

"Prventivno je jako korisno pre potpisivanja ugovora angažovati sudskog veštaka-neuropsihijatra koji bi dao svoje mišljenje da li je primalac izdržavanja sposoban da razume značaj tog ugovora i uopšte ima poslovnu sposobnost, jer je najčešći argument naslednika pokojnika, tj. primalaca izdržavanja da primalac izdržavanja nije bio sposoban da razume taj ugovor. Na ovaj način se taj argument uveliko oslabi i stranka u postupku ima male šanse da uspe", objašnjava Nenad Vasić, advokat.

Penzioneri su često i žrtve onih koji bi lako da se domognu nekretnine, ne poštujući svoj deo ugovora.

"Prisustvovao sam jednom tužnom razgovoru gde se starica, koja je bila primalac izdržavanja, požalila da joj davaoci izdržavanja skoro godinu dana nisu donosili kuvano jelo. Donosili su joj samo hleb i mleko", dodaje advokat Vasić.

"Moj najvažniji savet svima koji žele da zaključe ugovor o doživotnom izdržavanju je da dobro razmisle sa kim će ga zaključiti. Zato što uspostavljate jedan trajan odnos, koji je veoma ličan. To je lice koje treba da se brine o vama, ne samo materijalno da vas izdržava", poručuje javna beležnica.

Savet je i da se sklapanje ugovora zavede kao zabeležba na nepokretnosti u zemljišnim knjigama, jer se dešava i da penzioneri ponekad sklope po dva ili tri ugovora, pa kad umru, nastane spor među davaocima izdržavanja oko imovine.