Čitaj mi!

U Srbiji deca najbrojnija u mreži trgovine ljudima, kako izbeći "klopku"

Na evropski Dan borbe protiv trgovine ljudima stižu zabranjivajući podaci. U Srbiji i zemljama Zapadnog Balkana deca i mladi čine većinu među identifikovanim žrtvama trgovine ljudima. Do septembra su u Srbiji identifikovane 32 žrtve. Udruženje "Atina" izradilo je platformu s ciljem da informiše decu o tome šta je trgovina ljudima, da im pokaže kako da je prepoznaju i da je prijave, ali i da zaštite sebe, ukoliko im se nešto slično dešava.

Od 32 žrtve trgovine ljudima devet je maloletnih, sve su devojčice, one su bile seksualno, radno eksploatisane, bile su prinuđene na brak i na izvršenje krivičnih dela.

"Ono što mi u udruženju "Atina" godinama svedočimo jeste da ove brojke pokazuju situaciju koju smo mi kao država, kao sistem u ovom trenutku u stanju da prepoznamo,  a da je zapravo broj žrtava trgovine ljudima daleko veći", istakla je Adrijana Radoičić Nedeljković iz tog udruženja.

Dodala je da statistika u ovoj godini pokazuje ono što je to udruženje godinama apelovalo, da su zapravo devojčice u najvećem riziku.

Navela je i da ostale žrtve nisu prepoznate sistemski i da u tom pogledu mora više da se radi kako na prepoznavanju tako i na pružanju podrške žrtvama.

Prepoznavanje žrtava i podrška

Udruženje već 18 godina aktivno pruža podršku svim žrtvama trgovine ljudima i to ne samo indentifikovanim žrtvama već najpre deci i ženama koje su u riziku da postanu žrtve.

"Jedna od češćih predrasuda je da se dečji, maloletnički brakovi vezujuju samo za romske porodice. Upravo u sredinama koje su izolovane, siromašne, u kojima postoje jaki tradicionalni, patrijarhalni obrasci usmereni prema devojčicama i ženama, su sredine koje su rizične ne samo za dečje brakove nego i za različiete oblike eksploatacije žena i devojčica", upozorila je Adrijana Radoičić Nedeljković.

Kada je reč o strukturi onih koji iskorišćavaju žrtve, navela je da je ona raznolika, ali u suštini sada se zna da veći broj žrtava eksploatišu poznate osobe.

"Dakle ne radi se samo o nepoznatim kriminalnim grupama već se radi i o poznanicima pa i članovima porodice", ukazala je ona.

Cilj platforme da informiše i pomogne deci

Istakla je da je od presudne važnosti da svi profesionalci koji bilo kada dolaze u kontakt sa žrtvama budu obučeni i specijalizovani za to čime se bave.  To znači i da ne poseduju samo znanje koje se odnosi na prepoznavanje krivičnog dela već i na obučavanje za rodnosenzitivan rad sa žrtvama.

"Nacionalni mehanizam nije tu da izvrši pravdu prema počiniocima krivičnog dela, pravda u bukvalnom smislu reči znači i poštovanje prava žrtava", naglasila je.

Udruženje "Atina" izradilo je i platformu koja ima za cilj ne samo da informiše decu o tome šta je trgovina, već i da im pokaže na koji način mogu da prepoznaju i da je prijave, ali i da sebe zaštite ukoliko im se nešto slično dešava.

"Ova platforma je zamišljena kao interaktivna i ona će se u budućnosti razvijati i nadograđivati i nju su zapravo kreirali mladi i to je najveća vrednost čitavog ovog projekta", poručila je Adrijana Radoičić Nedeljković.