Čitaj mi!

Ekipa RTS-a u patroli – koga Žandarmerija kontroliše kada nema konkretnih zadataka

Kada redovna policija ne može da reši problem, stižu mobilne jedinice Žandarmerije. Tokom Konferencije nesvrstanih početkom nedelje, od njih se tražio i dodatni oprez, posebno tokom kontrole diplomatsko-konzularnih predstavništava zemalja učesnica skupa.

Obilaskom ambasada, koje su u dodatnom bezbednosnom riziku, počinje jedna, u proseku 120 kilometara duga patrola. Tokom 12-časovne smene u svim vremenskim uslovima kontrolišu se i državni objekti od vitalnog značaja, a po potrebi i javni skupovi.

Istovremeno, prati i sve ono što se dešava na teritoriji Policijske uprave Grada Beograda.

"U slučaju izvršenja bilo kog krivičnog dela, kada za to budemo obavešteni putem radio-veze, naša dužnost je da se što brže pojavimo na mestu događaja i sprečimo izvršenje krivičnog dela. Ukoliko je krivično delo već izvršeno, preduzmemo sve mere da se učinioci tog krivičnog dela u što kraćem roku pronađu i liše slobode", kaže pripadnik Žandarmerije.

Patrola koju je pratila ekipa RTS-a imala je mirno veče. To ne znači i manje posla. Kada nema konkretnih zadataka, kontrolišu se sumnjiva vozila, prolaznici.

"Do određene procene dolazimo iskustveno, radom na terenu. Postoje indicije koje nam mogu ukazati da je neko učinilac krivičnog dela ili prekršaja, da je za nekim raspisana poternica – ponašanje, kretanje, izgled lica je ono što nama može dati određene smerenice, ima li predmete krivičnog dela i kao takvi budu privedeni ili poslati na dalje postupanje", navodi pripadnik Žandarmerije.

Beogradska patrola Žandarmerije zato i beleži dobre rezultate. Samo tokom septembra patrola Žandarmerije privela je 45 osoba zbog različitih krivičnih dela. Patrolirajući Beogradom tokom leta u proseku su privodili 60 ljudi.

Specifični zadaci ovoj jedinici donose i dodatni rizik.

"U svakom policijskom poslu najteže su situacije kada neko izgubi život. Ja nisam imao situaciju da neko od kolega na zadatku izgubi život, ali su takve situacije najteže za svakog policijskog službenika. Jako problematični za realizaciju i najproblematičnije su talačke situacije gde ne vodite računa samo o svojoj bezbednosti već i o bezbednosti civila", navodi pripadnik Žandarmerije.

Iako samo u Beogradu ima stalnu patrolu, Žandarmerija je po potrebni prisutna i u drugim gradovima.

Osnovana je juna 2001. godine, prvenstveno za borbu protiv terorizma, a zadužena je i za delovanje u slučajevima narušavanje javnog reda i mira.

Prvobitno je organizovana po teritorijalnom kriterijumu, pa danas ima četiri stalna odreda – u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu.