Čitaj mi!

Marinović poništio rešenje RFZO o podacima o kovid nabavkama

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Milan Marinović, po žalbi Transparentnosti Srbija, poništio je rešenje kojim je RFZO odbio da dostavi podatke o vrednosti sprovedenih kovid nabavki.

U saopštenju poverenika Milana Marinovića navodi se da je naložio Republičkom fondu  za zdravstveno osiguranje da utvrdi da li postoje svi uslovi da se isključi ili ograniči slobodan pristup informacijama, a ako je to slučaj, da li bi u konkretnom slučaju i koje teške pravne ili druge posledice realno mogle nastupiti ukoliko se tražene informacije učine dostupnim javnosti.

Transparentnost Srbija je u julu prošle godine od RFZO-a tražila podatke o nabavkama iz prve polovine 2020. koje nisu bile oglašene.

Kako se napominje, reč je o nabavkama koje su sprovedene na osnovu odredbe ranijeg Zakona o javnim nabavkama koja je omogućavala naručiocima da, u slučaju kada je to neophodno radi zaštite života i zdravlja ljudi, ne sprovode nijedan od postupaka nabavke, ali uz dužnost da u meri u kojoj je to moguće obezbede primenu načela transparentnosti i konkurencije.

Takođe, zahtevom su traženi podaci i o drugim izuzetim nabavkama (npr. na osnovu međudržavnih sporazuma, donacija iz robnih rezervi).

RFZO je odbio da dostavi tražene informacije, i to je učinio uz pozivanje da je zahtev "nedopušten", dok Marinović ukazuje da to ni u kom slučaju ne može biti istina, jer je nesumnjivo reč o informacijama koje su nastale u radu i u posedu su RFZO.

"Kao jedini razlog za odbijanje, RFZO navodi da su traženi podaci sadržani u dokumentima koji su označeni stepenom tajnosti ‘strogo poverljivo’, shodno zaključku Vlade od 15. marta 2020. godine. Istinitost ove tvrdnje je nemoguće proveriti, jer Vlada nije objavila taj zaključak", naglašava Marinović u svom saopštenju.

Transparentnost Srbija je taj akt 15. aprila 2020. tražila od Vlade, ali je ona zahtev ignorisala, a upravni spor po tužbi te nevladine organizacije nije rešen, dodao je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.