Čitaj mi!

Noćni let na borbenom avionu "orao" - atraktivan, ali veoma zahtevan

Za pilote je najvažnije koliko imaju ostvarenih sati leta. Piloti Vojske Srbije svakodnevno imaju obuke u letenju u dnevnim, ali i noćnim uslovima.

Koliko je zahtevan posao pilota pokazuje i činjenica da piloti jurišnog aviona "orao" lete na visini do 5.000 metara i trpe opterećenje do 5 G pri brzini od 500 do 850 kilometara na čas.

Noć, kada je vidljivost smanjena, ili se ništa ne vidi, to dodatno komplikuje. Zbog toga se piloti i tehničari koji održavaju avion detaljno pripremaju za svaki let u takvim uslovima.

"Izuzetno je važna psihofizička priprema pilota, da bude na izuzetno visokom nivou, kako pilotskog tako i tehničkog sastava. Tehnički sastav mora obratiti pažnju na pregled aviona zbog noćnih uslova što je dosta otežano", kaže major Igor Đorđević, komandant 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile.

Prema njegovim rečima, najteže od svega je sletanje. "Pored sletanja radimo i borbenu obuku i obuku za letenje u odeljenju, tako da je pilotima izuzetno teško letenje tri do pet metara od aviona", kaže Đorđević.

Dragana Korićanac, vodnik, navodi da je noćno letenje dosta teže i kompleksnije od dnevnog, jer pažnja mora da bude na mnogo većem nivou. 

"Najviše obraćamo pažnju da li ima nekih oštećenja u toku letenja kada avion sleti, da li je sve u redu, da li svi instrumenti rade, da li je avion kompletno spreman za sledeći let", kaže Dragana. 

Pripadnici 98. vazduhoplovne brigade izvršavaju važne zadatke prevoženja, dežurstva u sistemima traganja i spasavanja i noćnog letenja na helikopterima. Poseban zadatak je i obuka na avionima "orao" radi osposobljavanja pilota za borbena dejstva noću.

"Na vežbi na poligonu Pešter prvi put posle 23 godine vraćena je eskadrila u operativnu sposobnost za dejstvo sa punim brojem aviona. Izuzetno sam zadovoljan zbog takvog stanja. Sama ispravnost i osposobljenst pilota je posle duži niz godina vraćena na potreban nivo za borbena dejstva", kaže brigadni general Zoran Prodanović, komandant 98. vazduhoplovne brigade.

Leteti noću jeste atraktivno, ali je i posebno zahtevno. Za pilote je najvažnije koliko imaju sati leta. Sada su u prilici da beleže i noćne nalete.