Čitaj mi!

Preminula profesorka Nada Milošević Đorđević

U Beogradu je u 87. godini preminula dr Nada Milošević Đorđević, redovna članica Odeljenja jezika i književnosti Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU), saopštila je Akademija nauka.

Nada Milošević Đorđević jedna je od najuglednijih savremenih srpskih folklorista u svetu i istaknuti proučavalac srpske narodne književnosti.

Život Nade Milošević Đorđević je u velikoj meri bio vezan za Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, na kojem je diplomirala, magistrirala i doktorirala, a potom i radila kao redovna profesorka na Katedri za srpsku književnost, sve do odlaska u penziju.

Bila je gostujući profesor na mnogim stranim univerzitetima i autorka velikog broja radova i knjiga iz oblasti narodne književnosti.

Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabrana je 2003. godine, a za redovnog 2012. godine.

Kao predsednik Odbora za narodnu književnost SANU organizovala je naučni skup o Vuku Karadžiću.

Bila je članica više stručnih udruženja, među kojima su: Odeljenje za književnost i jezik Matice srpske, Evropsko društvo kulture (SEC), Društvo za srpski jezik i književnost Srbije, Folklore Fellows pri Finskoj akademiji nauka, Međunarodno društvo za proučavanje narodne proze (International Society for Folk Narrative Research), Udruženje književnika Srbije, a poseban doprinos dala je radu Vukove zadužbine.

Bila je jedan od osnivača i upravnik Međunarodnog slavističkog centra Srbije.

Pored toga bila je član uređivačkih odbora za izradu "Srpske enciklopedije", edicije "Studije o Srbima", "Priloga za književnost, istoriju i folklor", "Anala Filološkog fakulteta" i "Oral tradition", te urednica "Danice" i Biblioteke "Vukov sabor".

Dobitnica je više nagrada, među kojima su: Vukova Povelja za istraživanje nacionalne kulture i pedagoške baštine, Povelja počasnog člana Slavističkog društva Srbije, Povelja za životno delo "Mile Nedeljković", Nagrada "Mladen Leskovac" Matice srpske, Nagrada "Zlatna srpska književnost" za izuzetan doprinos izučavanju književne srpske nauke – Fonda Aleksandra Arnautovića i druge.

Velika želja joj je bila da završi četvoroknjižje o članicama Srpske akademije nauka i umetnosti od njenog osnivanja do danas. Nažalost, umrla je pre nego što je uspela da vidi prvi tom koji upravo izlazi iz štampe, ističe SANU.