Čitaj mi!

Predložene izmene Zakona o zaštiti prirode zbog malih hidroelektrana

Skupštinski odbor za zaštitu životne sredine odlučio je da predloži poslanicima da prihvate izmene i dopune Zakona o zaštiti prirode, a jedan od razloga zbog kojih se izmene donose, odnosi se na izgradnju malih hidroelektrana u zaštićenim područjima.

Načelnica Odeljenja za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu Aleksandra Došlić rekla je na sednici odbora da su razlozi donošenja predloženih izmena Zakona o zaštiti prirode da se otklone određeni problemi i nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona.

Kako se navodi u predloženim izmenama, u važećem Zakonu o zaštiti prirode pokazalo se da materijalno-pravna rešenja nisu u potpunosti u duhu zakonom proklamovanih ciljeva zaštite prirode. 

Iako odredba člana 35. Zakona kojim se ograničava izgradnja hidroenergetskih objekata u drugom i trećem režimu zaštite, kao i odredbe uredbe o režimima zaštite i druge odredbe zakona daju mogućnost izgradnje u skladu sa načelom održivog korišćenja, u praksi je došlo do zabrinjavajuće izgradnje mini hidroelektrana u zaštićenim područjima, kako po broju, tako i po načinu korišćenja prostora.

Izmenama zakona trebalo bi da su režimi zaštite u zaštićenim područjima određeni, tako da se unapred zna koje su aktivnosti zabranjene, a koje ograničene, odnosno radovi i aktivnosti ograničavaju se prostorno, vremenski, po obimu i u odnosu na prostorni raspored prirodnih i stvorenih vrednosti.

Time je, navodi se, obezbeđena efikasna zaštita zaštićenih područja, a s druge strane izvesnost planera i investitora u pogledu uslova zaštite prirode koji ih očekuju na tim područjima. 

Zaključuje se da su pozitivni efekti donošenja zakona mnogobrojni, kao što je očuvanje staništa, ekosistema, očuvanje delova netaknute prirode za naučna istraživanja.