Čitaj mi!

Bunjevački u službenoj upotrebi u Subotici, uskoro tabla sa nazivom grada i na tom jeziku

Uprkos protivljenju hrvatske zajednice u Srbiji, hrvatske diplomatije i lingvista, bunjevački jezik je od danas zvanično u službenoj upotrebi u Subotici, jer su izmene Statuta grada stupile na snagu. Bunjevačka manjinska zajednica, koja broji 10 procenata stanovništva Subotice, iskoristila je zakonsku mogućnost da njihov jezik postane četvrti službeni u gradu na severu Srbije.

U Subotici se već decenijama nazivi naselja, ulica i institucija ispisuju na tri jezika, a građani sa lokalnom samoupravom svakodnevno komuniciraju na srpskom, hrvatskom i mađarskom jeziku.

"Subotica se ističe kao jedan od dobrih primera dosledne službene upotrebe mađarskog jezika. U Subotici se građani mogu obratiti na mađarskom jeziku, organima, službenicima, tražiti izdavanje dokumenata", kaže Emil Lulić iz Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine u Srbiji.

Bunjevci će mogućnost da se gradskim službama obrate na svom jeziku imati već naredne nedelje, kažu u lokalnoj samoupravi. Za prevođenje skupštinskih dokumenata i akata biće angažovani prevodioci.

"Prevodiće se ono što je bitno, ono što je važno za administraciju grada, nećemo ništa siliti, prosto ono što je potribno, što je važno i što je administrativno, da tako kažemo, od opšteg značaja", rekla je Suzana Kujundžić Ostojić, predsednica Bunjevačkog nacionalnog saveta u Srbiji.

Nazivi gradskih institucija i javnih preduzeća biće promenjeni brzo, kao i svi formulari i ispisi u vezi sa elektronskom komunikacijom i Internetom. Promene naziva ulica i tabli biće sprovođene postepeno.

Sava Stambolić iz Gradske uprave Subotice kaže da će ono što iziskuje veća materijalna sredstva ostaviti za sledeću godinu, to je ono što se tiče javnih natpisa i promena raznih tabli, za to imaju apsolutnu podršku Bunjevačkog nacionalnog saveta i njihovo maksimalno razumevanje da će biti jedan proces.

U Bunjevačkom nacionalnom savetu navode da imaju strpljenja za proces koji će potrajati, jer ističu da su čekali više od stotinu godina da im se priznaju prava koja su imali kao viševekovni starosedeoci u Subotici:

"Jedno veliko zadovoljstvo u smislu da smo se vratili, tamo gde smo kadgod bili. Naravno, u manjem obimu i nas je mnogo manje, ali eto prosto da se pokaže da se manjinska prava u Srbiji i zakon po kome je uveden ovaj jezik i koriste i poštuju", istakla je predsednica Bunjevačkog nacionalnog saveta u Srbiji.

Na tablama na ulazu u grad uskoro će biti ispisan naziv grada na 4. službenom jeziku. Pisaće "Varoš Subatica".