Čitaj mi!

Mihajlovićeva povodom Dana devojčica u IKT: Obrazujte se, tako postajete samostalne i jake

Danas kada ceo svet obeležava Dan devojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, treba da ih ohrabrimo i kažemo da je važno da se obrazuju, jer im to daje samostalnost i čini ih jakima. Devojčice i devojke mogu i treba da profesiju biraju na osnovu svojih sklonosti i interesovanja, a ne na osnovu predrasuda o "muškim" i "ženskim" zanimanjima, poručila je potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana devojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama, Zorana Mihajlović je poručila da je izuzetno važno da ohrabrimo i podstaknemo devojčice i devojke da se odluče za karijeru u IKT, ali i nauci inače, jer je ovo jedan od sektora u kome se najjasnije vidi rodna neravnopravnost.

"Iako žene u Srbiji čine 60 odsto diplomiranih studenata, one i dalje teže i sporije napreduju u svojim profesijama, naročito u oblastima kao što su nauka i istraživanje, a pre svega u IKT sektoru. Gotovo da ne postoji više nijedno zanimanje koje se uspešno može obavljati bez digitalnih veština. To znači da, ukoliko ne podstičemo veće uključivanje žena u IKT, sam sektor će se razvijati bez njih i njima neće biti dostupni poslovi budućnosti, iako visoke škole i fakultete više upisuju i završavaju žene", rekla je Mihajlovićeva.

"Nijedno zanimanje, pa tako ni rad u informacionom i tehnološkom sektoru, nije rezervisano samo za žene ili muškarce, već treba da bude dostupno svima koji žele da rade i napreduju", poručila je Mihajlovićeva.

Ukazala je i da je skoro svaki drugi istraživač u Srbiji žena, što je izvanredan podatak, da je najveće učešće žena istraživača u medicinskim naukama (58,6 odsto), a najmanje učešće je u inženjeringu i tehnologiji (40 odsto), ali ono što je obeshrabrujuće je činjenica da žene u nauci objavljuju manje naučnih radova od svojih muških kolega, što dovodi do sporijeg napredovanja u karijeri.

"Činjenica je da nema dovoljno žena u STEM naukama i potrebno je da se na rešavanje ovog problema utiče sistemskim i multisektorskim putem, počevši od obrazovanja, ekonomskog osnaživanja žena, kao i podizanja svesti o štetnim stereotipima koji su i dalje prisutni u našem društvu. Važno je da se od početka obrazovanja devojčicama stavi do znanja da nijedna profesija nije isključivo muška ili ženska i da mogu da se ostvare u bilo kojoj oblasti rada za koju se odluče, da ne odustaju od svojih snova, već da se znanjem i uspehom bore protiv stereotipa i nametnutih rodnih predrasuda", zaključila je Mihajlovićeva.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">