Čitaj mi!

Cilj reforme javne uprave – da čekanje i FT1P zaista odu u istoriju

Projekat upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi je deo sveobuhvatne reforme službeničkog sistema. Potrebno je da se obezbedi stabilnost, dugoročnost, profesionalni odnos službenika i njihovo lično opredeljenje da se karijerno ostvaruju u lokalnoj upravi, izjavili su za RTS Saša Moglić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave, i Aleksandar Jovanović iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu.

Gostujući u Jutarnjem programu Aleksandar Jovanović je rekao da je cilj reforme da imamo najbolje ljude na pravim mestima u lokalnim samoupravama, da ti ljudi budu orijentisani na isporučivanje usluga građanima, da usluge budu brze, efikasne, da se sprovode transparentno, da građani što manje vremena provode u šalter salama, da što brže završavaju svoj posao i da se njihovo vreme ceni.

Prema njegovim rečima, da bi dotle stigli, potrebno je da se uspostavi sistem, odnosno da se restrukturiše funkcionisanje lokalnih samouprava i onda da im se pomogne da se sve te nove funkcije koje su uvedene uspostave, da počne da se ocenjuje rad službenika, da službenici počnu da se osećaju da su u jednoj hijerarhiji koja brine o njihovim karijerama i gde se njihov rad na terenu meri.

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Saša Moglić ističe da su mnoge stvari otišle u prošlost i da je mnogo toga urađeno.

"Lokalne uprave po službenoj dužnosti pribavljaju podatke i informacije koje su potrebne za ostvarivanje prava građana i ne traže to od građana. Mnogo toga je trebalo da bude pripremljeno od strane samih službenika da bi to funkcionisalo. Govorimo o milionima dokumenata koje građani više ne moraju da prikupljaju", naglašava Moglić.

Korporacijski pristup povezan sa sistemom upravljanja ljudskim resursima

Aleksandar Jovanović iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu ističe da je korporacijski pristup povezan sa sistemom upravljanja ljudskim resursima zato što i u velikim korporacijama posao mora da se vrednuje, ljudi imaju karijere i moraju da napreduju kroz velike korporacije.

"Mogu da imaju benefite od dobrog rada i da postoje sankcije ukoliko ne rade dobro. U tom smislu korporacijski pristup je dosta povezan sa ovim što mi radimo, odnosno poklapa se sa mnogim principima i načelima tržišnog poslovanja", poručuje Jovanović.

Pomoćnik ministra Saša Moglić rekao je da je godinama lokalna samouprava u Srbiji, sticajem raznih okolnosti, bila, s jedne strane, neprimamljiv poslodavac, dok su, s druge strane, razni elementi uticali na to da se kadrovska struktura ne izgrađuje planski.

"Time se gubi stabilnost i kontinuitet rada uprave. Upravo kroz podršku koju imamo od Saveta Evrope i EU radeći sa službenicima, mi uspostavljamo sve one elemente koji treba da obezbede stabilnost, dugoročnost, profesionalni odnos službenika i njihovo lično opredeljenje da se oni karijerno ostvaruju u lokalnoj upravi", poručuje Moglić.

Paketi podrške opštinama

Aleksandar Jovanović ističe da su podrške deo njihovog projekta gde direktno rade sa predstavnicima lokalnih samouprava, odnosno sa zaposlenima u jedinicama za upravljanje ljudskim resursima.

"Radi se na procesu angažovanja novih zaposlenih, odnosno konkursa koji se raspisuju preko ocenjivanja rada zaposlenih u proteklom periodu do toga da se planiraju karijere zaposlenih u lokalnim samoupravama i planiranja stručnog usavršavanja za zaposlene. Mi smo sa projektom krenuli 2016. godine i naše iskustvo pokazuje da smo sa svim opštinama sa kojima smo sarađivali imali fantastičnu saradnju", naglašava Jovanović.

Prema njegovim rečima, veliko je iznenađenje koliko ljudi žele da napreduju, koliko vole svoj posao i svoju lokalnu sredinu i žele da unaprede svoj način rada kako bi prema građanima bili bolji i uspešniji.

"Veliki broj ljudi širom Srbije se uključio u ovaj proces i radi više od onoga što se kroz projekat traži i sami pokušavaju da pronađu način kako da unaprede svoj posao", poručuje Aleksandar Jovanović.

Stimulisanje činovnika na pravi način

Pomoćnik ministra Saša Moglić ističe da ne treba pojednostaviti pitanje osećaja zadovoljstva na nivou primanja.

"Ceo sistem upravljanja ljudskim resursima ima svoju svrhu i smisao samo za one službenike koji su se lično opredelili da se karijerno razvijaju i rade kao službenici u lokalnim samoupravama. Sa takvim pristupom sve ovo na čemu radimo mora da nađe svoje mesto i ulogu i kroz primanja i poziciju u upravi i napredovanje kroz vreme kako bi službenici bili zadovoljni svim aspektima svog stručnog rada", smatra Moglić.

Prekvalifikacija sastavni deo reforme

Aleksandar Jovanović iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu kaže da je prekvalifikacija, odnosno stručno usavršavanje, sastavni deo ove reforme kako bi zaposleni najbolje radili svoj posao i svakodnevno unapređivali svoja znanja i veštine.

"Moramo da imamo jasan i kvalitetan sistem stručnog usavršavanja i da pružimo ljudima mogućnost da nadoknade znanje koje možda nemaju. Ceo ovaj proces i reforma su veliki iskorak u reformi javne uprave ali mi se nalazimo na pola puta i postoji jako puno posla koji je pred nama", poručuje Jovanović.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">