Čitaj mi!

Preuređuje se nekadašnja deponija "Prelići" u Čačku, na tom mestu biće park

Grad Čačak i Ministarstvo zaštite životne sredine potpisali su ugovor o sufinansiranju završnih aktivnosti na sanaciji nekadašnje deponije "Prelići", površine 12 hektara, koja je zatvorena 2012. godine.

Na preuređenju prostora nekadašnjeg smetlišta intenzivno se radi, kako bi se po zatvaranju nesanitarne deponije stvorili uslovi da se rekultivisano zemljište koristi u druge svrhe.

"Planom je predviđeno da napravimo jedan prelep rejonski park, sa mnogo sadržaja i sportskih aktivnosti za decu i sve ostale, ali pre svega mora biti bezbedan. Dakle, kada dobijemo sve parametre da je lokacija bezbedna od metana, dolazimo u fazu izgradnje i tog veliko rejonskog parka", kaže Milun Todorović, gradonačelnik Čačka.

"Radovi su u toku, već je veliki deo saniran, ozelenjen, a nadamo se do kraja godine gde će ova poslednja faza, dakle druga B faza za koje je ministarstvo opredelilo još 70 miliona dinara takođe biti privedeno kraju'', kaže Irena Vujović, ministarka zaštite životne sredine. 

Iz Čačka se u proseku oko 150 tona smeća dnevno odvozi se na regionalnu deponiju "Duboko" u Užicu.

Od 2012. godine, kada je zatvorena deponija, na ovoj lokaciji nema odlaganja smeća, a proces sanacije i rekultivacije zemljišta na površini od 12 hektara pored Zapadne Morave je u Strateškom planu zaštite životne sredine.

"Takođe se i regionalna deponija 'Duboko' nalazi na spisku osam regionalnih deponija koje se rade sa Evrpskom bankom za obnovu i razvoj, tako da će i nakon toga biti još ulaganja u regionalnu deponiju i biće pravi centar, onakav kakav i zaslužuje naravno čitav ovaj region'', kaže Vujovićeva

Pored radova na deponiji, u Čačku je u planu izgradnja postrojenja za preradu otpadnih voda, ozelenjavanje i projekti zaštite životne sredine.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">