Čitaj mi!

Advokat devojaka o slučaju Aleksić: Ako neko ima neka saznanja, pravi je trenutak da to sada prijavi

Denis Bećirić, jedan od advokata devojaka koje su prijavile Miroslava Aleksića za seksualno zlostavljanje i uznemiravanje, kaže za RTS da je teško savetovati devojke koje se razmišljaju da li da progovore i da je to odluka lične prirode, ali da je ovo pravi trenutak da neko iz sebe izbaci nešto što ga muči. Ako neko ima neka saznanja i ako ga nešto tako muči i ako je nešto tako doživeo, pravi je trenutak da to sada prijavi, poručuje Bećirić.

U Višem tužilaštvu u Beogradu prekinuto je saslušanje treće devojke koja je davala iskaz zbog optužbi za silovanje protiv profesora glume Miroslava Aleksića. Aleksićev branilac tražio je izuzeće zamenika tužioca.

Advokat Denis Bećirić kaže da je taj zahtev procesna mogućnost branioca, koji je on iskoristio danas.

"Po zahtevu se već odlučilo, postupak je nastavljen i ja dalje o tome ne bih mogao da govorim zbog zabrane koju je doneo tužilac da se iznose informacije vezane za ovaj postupak", dodao je Bećirić.

Na pitanje zašto u ovakvim slučajevima davanje iskaza traje toliko dugo, Milena Radulović je iskaz davala pet sati, a Iva Ilinčić četiri sata, Bečirić kaže da je to uobičajeno i očekivano, u ovakvim situacijama posebno.

"Generalno kada imate kao svedoka oštećenog koji je žrtva nasilja, konkretno ovde je žrtva seksualnog nasilja, u takvoj situaciji je potpuno prirodno da se takva osoba i takav svedok oseća u najmanju ruku neprijatno kada mora pred nepoznatim ljudima da iznosi svoje intimne stvari i da priča o onome što bi želeo da zaboravi", rekao je Bećirić.

"Tako da je potrebno strpljenje i potrebno je saslušati sve što takva osoba treba da kaže, to je za tu osobu vrlo traumatično i takva saslušanja se značajno razlikuju od saslušanja nekog svedoka koji je očevidac saobraćajne nesreće i koga možete da prekinete u svakom trenutku i da ga vratite na ono što je bitno za pretres", dodao je advokat.

Naglasio je da treba dozvoliti da to traje onoliko koliko je svedoku potrebno da iznese sve što želi da kaže.

"Potrebno je iskustvo onoga ko vodi postupak, u konkretnom slučaju mislim da zamenica koja ovo radi to radi profesionalno i dobro, jer morate da procenite situaciju, da ne prekinete nekog kada krene da priča, jer to može da dovede do toga da se on zatvori i da ne kaže ono što je hteo da kaže i što je jako bitno", naglasio je Bećirić.

Drugi razlog, kako kaže, u ovom predmetu je da će svedoci vrlo verovatno biti jedini dokazi.

"Tako da je jako bitno da od tih svedoka dobijete maksimalno da raščistite krivičnopravnu stvar o kojoj je reč", rekao je on.

Mogu li devojke dobiti status posebno osetljivog svedoka

Govoreći o tome da li postoji mogućnost da ove devojke dobiju status posebno osetljivog svedoka, advokat kaže da je to pravni institut koji kod nas postoji desetak godina.

"U ovom konkretnom slučaju vrlo verovatno ćemo tražiti takav status makar za jednu od oštećenih koja je maloletna i verujem da će tužilaštvo koje u ovom trenutku vodi postupak i koji je organ koji odlučuje o tom zahtevu to i usvojiti", rekao je advokat.

To znači da se osoba koja vodi ovaj postupak na poseban način ophodi prema svedoku, sva pitanja koja inače idu preko zamenika tužioca, tužilac je taj koji procenjuje kako će i na koji način to pitanje da postavi i da li će ga dozvoliti ili ne, objašnjava Bećirić.

"Druga važna stvar, ta osoba koja se proglasi za posebno osetljivog svedoka ima pravo da u postupku koristi usluge psihologa, da joj pomogne da prevaziđe to što je muči. I treća stvar, ukoliko se ta osoba ne oseća dovoljno lagodno da može da pred braniocem okrivljenog, pred tužiocem, pred advokatima i svima koji učestvuju u postupku da iznese ono što želi da kaže, ima mogućnost da to uradi iz neke druge prostorije, pa čak i iz svog stana ako za to postoje tehničke mogućnosti", naveo je advokat.

Hoće li se suočavati sa optuženim 

Na pitanje da li žene koje tuže nekoga za silovanje moraju u sudnici da se suočavaju sa optuženim, Bećirić kaže da je suočenje jedna procesna radnja i razlikuje se od običnog suočenja kada vi uđete u sudnicu i suočite se sa čovekom koji je vama nešto uradio ili za koga tvrdite da je uradio.

"To je neko suočenje koje će sigurno, ukoliko nemaju status posebnog svedoka, morati da dožive i prežive na neki način, jer na glavnom pretresu okrivljeni je prisutan u sudnici i svedok svoje izlaganje iznosi pred njim, on čak ima pravo i da postavi pitanje", rekao je Bećirić.

"Drugo je procesna radnja suočenja, gde tužilac ili sudija koji kasnije bude sudio, ukoliko se razlikuju drastično izkazi svedoka i okrivljenog i ukoliko je to organu koji vodi postupak neophodno da proceni ko od njih govori istinu, može da izvede procesnu radnju suočenja koja se ogleda u tome da se okrivljeni i svedok postave licem jedan prema drugom i da im se onda prepusti da probaju da to u čemu se ne slažu rasprave", dodao je on.

Na pitanje postoji li mogućnost da se ijednoj od ovih devojaka to desi, advokat kaže da iskreno misli da ne.

"Suočenje u ovom smislu kao procesna radnja je retka situacija, u situaciji kada je svedok proglašen za posebno osetiljivog čak mnogo ređe, ne znam da li se ikada dogodilo da se vrši suočenje. O tome odlučuje sudija i njegovo rešenje je takvo da na to nema pravo žalbe. Tako da je na sudu da to odluči, a ja verujem da se sud ne bi odlučio za tako nešto", rekao je advokat.

"Moguće je dokazati silovanje posle osam godina, kao i posle šest meseci" 

Odgovarajući na pitanje da li je moguće dokazati delo silovanja posle toliko godina, Bećirić kaže apsolutno da.

"Smatram da jeste moguće dokazati silovanje posle osam godina, kao i posle tri godine, kao i posle šest meseci. Ukoliko mi nemamo neki materijalni trag, kao što u ovom slučaju ne verujem da ćemo imati, za sada mislim da ga nemamo, što je često u situaciji silovanja gde imate reč protiv reči. Po meni je svejedno da li se ta osoba odlučila posle mesec dana ili tri godine, ako delo nije zastarelo i može da se dokaže i veruje osobi koja je prijavila, ne vidim razloga zašto se ne bi dokazalo", rekao je Bećirić. 

Na pitanje šta savetuje devojkama koje još razmišljaju da li da progovore, advokat Bećirić kaže da je teško savetovati i da je to odluka lične prirode.

"Kao neko ko nije žrtva nasilja, ali sam se susretao u radu često s tim, smatram da je ovo pravi trenutak da neko iz sebe izbaci nešto što ga muči, jer ako to ne uradi sada, mislim da će mu biti mnogo neprijatno u životu da se s tim suočava i da ga to na neki način truje", rekao je on.

"Jeste neprijatno pojaviti se u sudu, ali ako neko ima neka saznanja i ako ga nešto tako muči i ako je nešto tako doživeo, pravi je trenutak da to sada uradi", zaključio je advokat Bećirić.