Čitaj mi!

Zaštitnik građana: Ko radi sa decom mora biti predmet stalnog nadzora

Zaštitnik građana priprema inicijativu za izmene i dopune relevantnih važećih propisa kojima bi se detaljno regulisalo pružanje usluga fizičkih i pravnih lica u oblasti obrazovanja i održavanja nastave, bez obzira na formu registracije delatnosti.

"Mnoge delatnosti sa manje društvenog značaja nego što je obrazovanje dece zahtevaju ispunjavanje vrlo striktnih uslova. Često zaboravljamo da školovanje dece ne znači samo obrazovanje već i vaspitanje. Pokrenućemo inicijativu za izmene važećih propisa da se ne bi više dešavalo da svako može da radi sa decom a da ne ispunjava osnovne uslove", naveo je zaštitnik građana Zoran Pašalić.

Inicijativa koju priprema zaštitnik građana trebalo bi da omogući da se utvrdi da li fizička i pravna lica koja nameravaju da se bave obrazovanjem i vaspitanjem dece ispunjavaju uslove koji važe za druge obrazovno-vaspitne institucije u kadrovskom, tehničkom i pedagoškom smislu.

"Ne bih želeo da se slučaj građanki koje već nekoliko dana prijavljuju seksualno zlostavljanje zaboravi kada prestane da bude medijski interesantan i da se ponovo pojavi nešto slično u kraćem ili dužem vremenskom intervalu a da se problem suštinski ne reši. A izvesno je da ovo nije jedini takav slučaj", rekao je Pašalić.

Pašalić ističe da je potrebno da se sistem uredi tako da onemogući da osobe koje rade sa decom, bez obzira na to kakvu vrstu edukacije pružaju, budu bez nadzora onih koji po zakonu moraju da vode brigu o deci i da proveravaju šta te osobe rade, i na koji način.

"U pitanju je vrlo osetljiva oblast koja ne bi trebalo da ostavlja mogućnost za paušalne i emotivne ocene. Treba osnažiti žrtve da se obrate odgovarajućim institucijama koje treba da ispitaju njihove navode, među kojima je i Institucija Zaštitnika građana koja je uvek pružala zaštitu svim ugroženim pojedincima i grupama", izjavio je zaštitnik građana.

Pašalić navodi da je to veoma obiman i zahtevan posao, ali da je to jedini način da se ceo sistem obrazovanja zaštiti jer podaci zaštitnika građana na osnovu pritužbi i informacija iz medija pokazuju da je ta pojava najzastupljenija u oblasti obrazovanja i zapošljavanja.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">