Čitaj mi!

Raspisan konkurs za generalnog direktora RTS-a

Javna medijska ustanova Radio-televizija Srbije raspisala je javni konkurs za imenovanje generalnog direktora Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije.

Uslove konkursa pogledajte ovde

Rok za prijavljivanje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u  "Službenom glasniku" RS, jednom dnevnom listu i na sajtu RTS-a.

Upravni odbor Javne medijske ustanove Radio-televizije Srbije će imenovati generalnog direktora Radio-televizije Srbije u roku od 45 dana od dana otvaranja prijava na konkurs, u skladu sa važećim Pravilnikom o postupku i uslovima izbora imenovanih lica. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

O rezultatima javnog konkursa kandidati će biti obavešteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">