Skrojen zakon o pravima deteta, zaštitnik građana uputio apel medijima

Ministarstvo za rad pripremilo je Nacrt zakona o pravima deteta i Zaštitniku prava deteta i njihovo usvajanje se očekuje u Skupštini tokom jesenjeg zasedanja, najavio je resorni ministar Zoran Đorđević na konferenciji "Prava posebno osetljivih grupa dece u pravosudnom sistemu Srbije".

Cilj projekta je da se jače povežu svi akteri, da se unaprede njihove veštine u oblasti maloletničkog pravosuđa a sve po meri deteta.

Kao važan segment projekta ističe se da se roditeljima i starateljima omogući da do infomacija dolaze brže i lakše. Podrška stiže i iz Evropske unije.

"Fokusirali smo se na ishod za decu u kontaktu sa zakonom, kroz podršku zasnovanu na dokazima u postupcima koje sprovode nosioci javnih ovlašćenja. Posebno nam je važan ishod za decu žrtve ili sveodke trgovine ljudima, decu bez pratnje, i decu koja nisu prepoznata kao žrtve ili svedoci", kaže Leoneta Pajer iz Delegacije EU u Srbiji.

Zaštitnik građana upozorava - treba preispitati kako sudovi tokom krivičnog postupka ispituju decu žrtve ili svedoke.

"Apelovao sam na sve medije da jednostavno radi neke senzacije koja može biti interesantna javnosti - oni višetruko traumatizuju tu decu", rekao je Zoran Pašalić, zaštitnik građana. 

"Srbija je potpisnik konvencije o pravima deteta. Mi smo izradili Zakon o zaštiti prava deteta želeći upravo da kroz taj zakon i potpisivanjem tog dokumenta prva podignemo na najveći nivo. Tu je potrebno da i decu uključimo u sve ovo", kaže ministar za rad Zoran Đorđević.

Realizacija konkretnog projekta počela je u februaru, predviđeno je da traje dve godine.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">