Dubravica, mesto gde je kraljica Marija prvi put kročila na tlo Srbije

Dubravica kod Požarevca je tokom devetnaestog i prve polovine dvadesetog veka imala jedno od najznačajnijih srpskih pristaništa na Dunavu. Odavde su i Karađorđe i Knez Miloš izvozili robu u Austriju, a Dubravica je sve do šezdesetih godina prošlog veka imala direktnu brodsku liniju sa Beogradom. Danas je na tom mestu vikend naselje, ali su meštani Dubravice odlučili da ga obeleže podizanjem spomen ploče Kraljici Mariji Karađorđević, koja je ovde prvi put kročila na tlo Srbije.

Tog šestog juna 1922. godine u Dubravičko pristanište slilo se staro i mlado da pozdravi rumunsku pricezu, verenicu Kralja Aleksandra Karađorđevića, Mariju Hoencoler, buduću kraljicu Mariju Karađorđević.

To je bilo njeno svadbeno putovanje iz rumunske Oršave do Beograda, kaže istoričar Miroljub Manojlović.

"Tako da je uz pratnju razarača i jahte Kralja Aleksandra, Kraljica Marija sa broda pozdravila narod, i kasnije nastavila Dunavom prema Smederevu i Grockoj", objasnio je Manojlović.

Marija i Aleksandar venčali su se dva dana kasnije u Beogradu.

Mesto na kome je mlada rumunska princeza prvi put pozdravila srpski narod i kročila na tlo Srbije, decenijama je bilo zaboravljeno, dok ga se nisu setili članovi udruženja "Pristanište Kraljice Marije" iz Dubravice.

Predsednik udruženja Dejan Najdanović kaže da je nekada postojalo mesto i kamen, gde je bilo obeležje Kraljice Marije.

"Kamen, je, međutim, samom urbanizacijom sklonjen, tako da smo mi hteli da spomen ploču postavimo na isto to mesto, da bi ostao neki trag", rekao je Najdanović.

Dubravica i njeno pristanište, bili su važna saobraćajna raskrsnica.

Sa tog mesta su išle direktne brodske linije ka Beogradu i Kladovu, a pristanište je bilo povezano i železničkom prugom sa Požarevcom.