Odobrena izgradnja 29 novih kuća na KiM za povratnike

Predstavnici Kancelarije EU i kosovskog Ministarstva za zajednice i povratak doneli su odluku o izgradnji novih 29 kuća za povratnike i interno raseljene iz opština Istok, Orahovac, Štrpce, Peć i Gračanica.

Direktnu korist od izgradnje kuća imaće 29 odabranih porodica povratnika i interno raseljenih lica sa ukupno 136 svojih članova, među kojima ima i male dece.

Najugroženije porodice povratnika i interno raseljenih će pored novih kuća dobiti i podsticajna finansijska sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa kako bi imale izvore prihoda i tako postale ekonomski nezavisne.

U planu je da izgradnja svih 29 novoodobrenih kuća bude završena do kraja godine.

Odluka je doneta na nedavno održanoj elektronskoj sednici Upravnog odbora projekta "Povratak i reintegracija na Kosovu, peta faza (EU RRK-5)", saopštilo je ministarstvo.

Elektronska sednica je održana u prisustvu predstavnika UNHCR-a i Međunarodne organizacije za migracije (IOM), koja sprovodi taj projekat.

EU RRK-5 projekat se sprovodi u 12 kosovskih opština i to: Gračanica, Kosovo Polje, Đakovica, Novo Brdo, Obilić, Orahovac, Prizren, Peć, Istok, Kamenica, Klina i Štrpce.