Mladi lideri na Staroj planini, kakav je stav studenata o zapošljavanju

Na Staroj Planini održan je samit mladih lidera. Predstavnici studentskih parlamenata i resornih ministarstava razgovarali su o perspektivama obrazovanja i načinima poboljšanja studentskog standarda.

Studente, uglavnom završnih godina zanimalo je šta ih čeka kad završe sa obrazovanjem i da li će moći da nađu odgovarajući posao i unapređuju znanja i veštine.

"Smatramo da bi baš zakon o dualnom obrazovanju doprineo tome da student ne čeka poslednju godinu studija, već da od upisa na fakultet, zna šta će biti njegov posao", ukazuje Margareta Smiljanić-potpredsednica SKONUS-a.

Vidljivost kadrova umnogome je olakšana uvođenjem informacionog sistema u obrazovanje.

Na taj način će i poslodavci mnogo jednostavnije dolaziti do potrebnih ljudi. Liderske veštine su poželjne u svakom poslu.

"To su upravo ovi mladi lideri koji su ovde i koje treba da usmeravamo, kako u sektoru energetike kojim se ja bavim, tako i u ostalim, da li je to IT, da li je to medicina ili bilo koja grana privrede mi moramo jednom da na neki način krenemo lagano da ulažemo u njih", navodi Stefan Milić, predsednik Centra za edukaciju mladih Beograda.

Resorna ministarstva omladine i sporta aktivno su učestvovala u diskusiji mladih lidera.

"Oni imaju sada više hrabrosti, više ideja, više ljudi bi moglo da finansira razne projekte, posebno ove habove, posebno IT sektor i sve o čemu smo govorili, ali je nedostatk lidera, nedostatak pravih menadžera", izjavio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević.

Praktikovanje stručnog rada i sticanje veština u vreme studiranja, umnogome bi doprinelo spermnosti da se studenti posle fakulteta brže integrišu na poslu, pa čak i da zauzimaju liderske pozicije.

div id="adoceanrsvdcfhklggd">