"Gugl" imenovao predstavnika u Srbiji

Kompanija "Gugl" odredila je svog predstavnika u Srbiji, i on će biti na andresi Bulevar kralja Aleksandra 28 u Beogradu.

Na inicijativu Share fondacije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti obratio se kompaniji "Gugl" i upoznao ih sa njihovom obavezom iz člana 44. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti da odrede u pismenom obliku svog predstavnika u Republici Srbiji.

Nakon toga, kompanija "Gugl" je 21. maja pismeno odredila svog predstavnika u Republici Srbiji, i to kancelariju BDK advokati, Bulevar kralja Aleksandra 28, Beograd.

U skladu sa zakonom, ovom predstavniku se, uz kompaniju "Gulg", odnosno umesto nje, Poverenik ili drugo lice može obratiti u pogledu svih pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti, a u cilju obezbeđivanja poštovanja odredbi ovog zakona.

"Poverenik na ovom mestu izražava zahvalnost kompaniji 'Gugl‘, kao jednoj od najvećih kompanija na svetu, s obzirom na to da je pokazala svest o obavezi poštovanja vladavine prava i privatnosti svojih korisnika u Republici Srbiji i dala primer svim drugim stranim kompanijama koje ovu obavezu nisu izvršile", saopštila je kancelarija Poverenika.