Preminuo akademik Rade Mihaljčić

Istoričar akademik Rade Mihaljčić, profesor Univerziteta u Beogradu i profesor emeritus Univerziteta u Banjaluci i redovni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, preminuo je u Beogradu u 83. godini.

Rade Mihaljčić je diplomirao istoriju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1960. godine, a zatim magistrirao 1965. i doktorirao 1971. godine.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu zvanje redovnog profesora dobio je 1984. godine, a na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, gde je takođe bio redovni profesor, 2009. godin dodeljeno mu je zvanje profesor emeritus.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 21. juna 2004. godine, a za redovnog 5. septembra 2008. godine.

Mihaljčić je autor mnogih dela, a najznačajnija su "Kraj srpskog carstva", "Lazar Hrebeljanović – istorija, kult, predanje", "Junaci kosovske legende", "Srpska prošlost i narodno sećanje"...