Zahtev za privremenu meru zbog numeracije kanala RTS-a

Nakon odluke SBB-a da Prvi program RTS-a sa druge pozicije pomeri na treću, RTS je od Privrednog suda u Beogradu tražio da odredi privremenu meru kojom bi SBB-u naložio da poštuje REM-ove Obavezujuće kriterijume za bliže utvrđivanje logičke numeracije kanala od 25.03.2019. godine i da osnovne programe javnog medijskog servisa u svojoj mreži reemituje u skladu sa propisanim kriterijumima.

Zakon o elektronskim medijima propisuje da je REM u obavezi da utvrdi logičku numeraciju kanala.

Podsećamo da od leta 2015. RTS traži od REM-a da utvrdi logičku numeraciju kanala po kojoj bi se RTS 1, RTS 2 i RTS 3 našli na prve tri pozicije. RTS je zahtev ponovio u proleće 2017, kada je SBB sa prve pozicije RTS 1 pomerio na drugu poziciju.

Savet Regulatornog tela za elektronske medije je na sednici 25. marta 2019. godine podneo zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu protiv SBB-a zbog povrede odredbe člana 100. Zakona o elektronskim medijima.

Na narednoj sednici, 26. marta 2019. godine, Savet je doneo odluku kojom je upozorio SBB da je neophodno da raspored kanala odmah vrati pređašnje stanje.

SBB-u je upućen dopis da je potrebno da poštuje sve zakonske obaveze i odluke Regulatora.

Nakon utvrđenih činjenica o nepoštovanju Obavezujućih kriterijuma za bliže utvrđivanje logičke numeracije kanala od strane SBB-a, Savet REM-a je 2. aprila 2019. godine doneo odluku o prosleđivanju izveštaja RATEL-u, radi podnošenja prijave inspekciji nadležnog ministarstva u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti.

broj komentara 0 pošalji komentar
div id="adoceanrsvdcfhklggd">