Sudije i tužioci traže od DVT da se izjasni o ustavnim amandmanima

Udruženje sudija i tužilaca (UST) Srbije saopštilo je da je zabrinuto što Državno veće tužilaca (DVT) još nije zauzelo stav u vezi sa poslednjom verzijom nacrta ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa, a koju je pozitivno ocenila Venecijanska komisija.

To strukovno udruženje smatra da su amandmani na Ustav veoma važna tema kako za struku, tako i za građane, te da bi izborni članovi trebalo da razmotre predložene amandmane, odnosno da DVT zauzme svoj stav.

U saopštenju se napominje da izborni članovi (šest od dest članova), koje je direktno birala struka, ne iniciraju održavanje posebne sednice DVT na kojoj bi se zauzeo stav u vezi sa predloženim amandmanima.

Udruženje sudija i tužilaca ukazalo je da je od Državnog veća tužilaca dobilo odgovor da DVT nije razmatralo poslednju verziju nacrta ustavnih amandmana u oblasti pravosuđa koja je objavljena 15. oktobra, kao i da ne postoji posebna odluka tog tela kojom bi Poverenik za samostalnost tužilaštva bio ovlašćen da zastupa stavove DVT kao kolegijalnog organa.

broj komentara 0 pošalji komentar