Novim softverom do brže i jednostavnije usluge katastra

Služba za katastar, uz podršku Svetske banke, uvela je novi informacioni sistem za katastar nepokretnosti u 17 beogradskih opština i u Nišavskom okrugu, a od ponedeljka će početi i u Novom Sadu. Pored toga što će pomoći građanima da brže i jednostavnije koriste usluge, novi softver omogućiće i kontrolu rada službenika i smanjiti mogućnost korupcije.

U katastru očekuju da će se znatno smanjiti gužve i da će predmete rešavati brže, jer se obrađuju elektronski. Originalna dokumenta više ne putuju od službenika do službenika.

"Svaki akt se skenira, prolazi kroz naš softver i ide odmah u obradu, automatska je obrada svih podataka. Sada nam definitivno olakšava rad, jer u svakom momentu možemo da pristupimo predmetu", objašnjava Jelena Usinovski, šefica pisarnice u katastru.

Elektronski može da se prati svaki korak u rešavanju predmeta, ko su službenici koji su radili na predmetu, pa čak i ko je imao uvid u dokumenta.

"Novo softversko rešenje za rad i rešavanje predmeta u katastru predstavlja i jednu od najvažnijih antikoruptivnih mera, jer se sprečava mogućnost zloupotrebe, ne daj bože nekavog zaboravljanja predmeta u fioci ili nekakve intervencije da se iz predmeta izvadi ili doda neka dokumentacija", ističe Maja Radović iz Republičkog geodetskog zavoda.

Oni koji kupuju nekretninu u drugom gradu neće morati tamo da putuju radi sređivanja dokumentacije.

"Novina je i ta što sada stranka ne podnosi zahtev samo službi Niš ili bilo kojoj drugoj službi. Kupila je nekretninu u jednom gradu, može da podnese zahtev konkretno službi Niš za tamo, mi ćemo skenirati predmet, formirati, onda elektronski zahtev šaljemo u tu službu gde je izvršen promet, tamo će biti predmet obrađen i stranka će dobiti rešenje", kaže Boban Stanković, načelnik Službe za katastar nepokretnosti u Nišu.

Novi informacioni sistem za katastar nepokretnosti, koji se ostvaruje u okviru projekta "Unapređenje zemljišne administracije u Srbiji" uz podršku Svetske banke, biće uveden u svim okruzima do aprila ove godine.

U okviru istog projekta, Svetska banka pomogla je i angažovanje dodatnog broja zaposlenih u katastru, tako da je broj zaostalih predmeta smanjen sa 150.000 na 35.000.

broj komentara 0 pošalji komentar