Samo polovina dece u Srbiji ide u vrtić

Polovina mališana u Srbiji uzrasta tri do pet i po godina ide u vrtić, a predškolsko obrazovanje i vaspitanje mora da bude kvalitetno i dostupno deci iz svih miljea iz svih delova zemlje, zaključeno je na međunarodnoj konferenciji "Ključne dimenzije razvoja kvaliteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju". Za 7.000 mesta u beogradskim vrtićima stiglo 23.084 zahteva.

Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je da je namera ministarstva da se otvaraju novi vrtići, renoviraju postojeći i obavi prenamena postojećih slobodnih objekata u lokalnoj zajednici.

U vrtićima najmanje dece ima iz najsiromašnijih domaćinstava, svega 8,6 odsto, kao i dece iz romskih naselja, 6,2 odsto, dok je obuhvat dece iz najbogatijih domaćinstava 81,6 odsto, rečeno je na konferenciji "Ključne dimenzije razvoja kvaliteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju".

Šarčević kaže da predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji ima dugu tradiciju, kvalitetnu praksu i veliki stručni potencijal.

On je podsetio da je 2010. donet Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju na čijim izmenama i dopunama se intezivno radilo u prethodnom periodu.

"Naši dosadašnji kao i budući napori biće usmereni ka izgradnji predškolskog vaspitanja koje će biti dostupno svoj deci, otvoreno prema porodici, kao i drugim nivoima u sistemu obrazovanja", naglasio je Šarčević.

On je dodao da na polju unapređena predškolskog vaspitanja i obrazovanja još mnogo toga treba da se uradi i naglasio da nikada kao sad predškolsko vaspitanje nije bilo u fokusu Ministarstva i Vlade Srbije.

"Namera nam je da povećamo obuhvat dece u vrtićima, posebno uzrasta od tri do pet godina, izgradnjom novih, renoviranjem i adaptacijom postojećih i prenamenom raspoloživih prostornih kapaciteta u zajednici", naglasio je ministar.

Direktorka Švajcarske kompanije za razvoj i saradnju u Srbiji Ursula Laubli naglasila je da su vaspitači pokretači reformi u predškolskom obrazovanju i da mogu računati na podršku Švajcarske u tom poslu, kao što su je i do sada imali.

Integracija dece od ranog uzrasta, kako kaže, pokazala je da ti mališani ostvaruju bolji uspeh u školi. 

Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine postavila je za cilj da obuhvat dece uzrasta od tri do pet i po godina bude 75 odsto u vrtićima.

Direktor Kancelarije u Srbiji Mišel Sen Lot rekao je da je predškolsko obrazovanje mora biti kvalitetno i pristupačno deci iz svih socijalnih miljea i svih područja u zemlji.

"Obrazovanje u ranom detinjstvu svima donosi dobitak, Srbija ima dugu tradiciju predškolskog obrazovanja, ali je procenat učešća dece u vrtićima i dalje mnogo manji od onog u Evropi, posebno su isključena siromašna i deca iz ruralnih područja kao i romska deca, a njima je obrazovanje najpotrebnije", rekao je Sen Lot.

Da bi se povećao obuhvat dece u vrtićima i poboljšao kvalitet programa, neophodne su sistemske intervencije na nacionalnom ali i lokalnom nivou, modernizacija programa, edukacija zaposlenih i veća podrška unapređenju kvaliteta.

Konferenciju su organizovali Kancelarija UNICEF-a u Srbiji, Ministarstvo prosvete, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i Centar za interaktivnu pedagogiju.

broj komentara 0 pošalji komentar