Šabić: MUP tražio lične podatke obolelih

Poverenik Rodoljub Šabić pokrenuo je postupak nadzora u MUP-u jer je policijska uprava jednog grada od zdravstvene ustanove zatražila da im dostavi podatke građana koji se leče po osnovu zdravstvene šifre "F", odnosno od bolesti ili devijacija duha i svesti.

"F" dijagnoza obuhvata bolesti poput Alcajmerove i Parkinsonove, šizofrenije, depresije, manije, fobije, ali i hipohondriju, reakciju na stres, probleme u vezi sa konzumiranjem alkohola i nikotina, bulimiju i anoreksiju, mesečarenje, tranšeksualizam, navodi se u saopštenju poverenika.

U aktu policijske uprave kojim se podaci zahtevaju navedeno je da su potrebni "kako bi se moglo postupiti po Uputstvu o načinu organizacije i vršenju unutrašnjih poslova na bezbednosnom sektoru, i kako bi se na adekvatan način ažurirao dosije sektora", naveo je poverenik u saopštenju.

Šabić ocenjuje da je navedena obrada podataka najblaže rečeno "ekstremno problematična" i sa stanovišta svrhe i srazmere, kao i sa stanovišta dopuštenosti, odnosno zakonitosti.

Ističe da je, nezavisno od svrhe i smisla, izvesno da se obrada podataka o ličnosti uopšte, a pogotovo naročito osetljivih podataka poput medicinskih, ne može zasnivati na podzakonskom aktu, kao što je uputstvo, već da valjan pravni osnov može imati samo u zakonu.

broj komentara 0 pošalji komentar