Janković: Nasilje se neretko završava ubistvom

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković upozorila je, na sve češće slučajeve rodno zasnovanog nasilja koja se neretko završavaju tragično - ubistvima.

Jankovićeva je u saopštenju navela jedan od skorašnjih slučajeva o ženi zaposlenoj u MUP-a koju je, nakon dugog i kontinuiranog nasilja, vatrenim oružjem ranio suprug, takođe pripadnik MUP-a.

Ona je istakla da je to još jedan je pokazatelj da dosadašnji pristup borbi protiv nasilja nije bio efikasan.

"Dodatnu težinu pomenutom slučaju daje okolnost da je počinilac upravo pripadnik policije, koja je jedna od ključnih karika u lancu suzbijanja nasilja", ukazala je Jankovićeva.

"Nadam se da će nedavno usvojeni Zakon o sprečavanju nasil?a u porodici, doslednom primenom, pružiti delotvorne mehanizme zaštite žrtava", istakla je ona.

Jankovićeva je dodala da je neophodno efikasno sprečavanje tragičnih ishoda kroz preventivno delovanje, promenu svesti i uvreženog sistema vrednosti koji ženu stavlja u potčinjen, diskriminatorni položaj u gotovo svim sferama društva, pogotovo u odnosima u porodici.

Naglašava da je neophodno da sve karike u lancu sistema zaštite, od centara za socijalni rad do policije, zdravstvenih ustanova, tužilaštava i sudova, kroz utvrđivanje individualne odgovornosti, spreče propuste u radu.

Jankovićeva je pozvala i medije da pokažu najviši stepen odgovornosti i da izveštavajući o partnerskom nasilju i nasilju u porodici poštuju Kodeks novinara Srbije.

To se posebno odnosi na odredbe koje nalažu zaštitu privatnosti i identiteta, zabranu zloupotrebe neznanja sagovornika i sagovornica o posledicama iznošenja ličnih podataka javnosti, kao i poštovanje i zaštitu prava i dostojanstva žrtava zločina i njihovih porodica.

broj komentara 0 pošalji komentar