Čitaj mi!

Evropska energetska zajednica uvela sankcije BiH

Zbog kršenja Direktive o sumporu u gorivima i nepoštovanja energetskih paketa o energiji i gasu, Evropska energetska zajednica uvela je sankcije Bosni i Hercegovini.

Janez Kopač, direktor Sekretarijata Evropske energetske zajednice, potvrdio je da je odlučeno da su BiH uvdene sankcije i da ta država neće učestvovati u donošenju odluka o pitanjima budžeta EEZ i izvršenja budžeta u periodu od dve godine, osim ako u međuvremenu otkloni navedena kršenja pravila.

Odluka o sankcijama doneta je krajem prošle godine, a EEZ je njen sadržaj objavila u četvrtak. Ranije je bilo nekoliko upozorenja da bi zbog kršenja međunarodnih pravila, BiH mogla biti kažnjena.

Među razlozima koji su inicirali donošenje te odluke navodi se da se samo u BiH od svih zemalja članica Energetske zajednice, kada su u pitanju naftni derivati, može još koristiti evro 3, dok je evropski standard evro 5.

BiH dopušta veću količinu sumpora u naftnim derivatima kako bi "podržala domaću proizvodnju" u Rafineriji u Brodu.

Drugi razlog za uveđenje sankcija je taj što nije usvojen državni zakon o regulatoru električne energije i prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne energije.

Još od 2017. godine je u proceduri taj zakon, ali je prošli saziv Veća ministara entitetima poslao različite materijale, tako da nije došlo do usaglašavanja.

Prema tom zakonu, planirano je da se nadležnost za pitanja gasa prebaci na Državnu regulatornu komisiju za električnu energiju (DERK).

div id="adoceanrsvdcfhklggd">