Svetska banka: BiH potrebno čitav vek da dostigne standard zemalja EU

Iako je ekonomski rast u BiH poslednjih godina stabilan, na približno tri odsto, to je premalo da bi donelo prosperitet, navode iz Svetske banke i ocenjuju da ako BiH nastavi da raste po toj stopi trebalo bi joj 100 godina da dostigne životni standard EU.

Svetska banka upozorava da BiH ne može priuštiti dalji gubitak stanovništva, a da bi se ljudi motivisali da ostanu, biće potrebno ispunjavanje želja ljudi za boljim životom za njih same i njihove porodice, prenosi Avaz.

U izveštaju se napominje da je to moguće, ali da zahteva odlučne aktivnosti svih aktera na prevazilaženju problema.

Iako je BiH uspela da održati makroekonomsku stabilnost, ostvari fiskalni suficit i smanji javni dug, boljitak nije moguć bez više stope rasta, ukazuje se u izveštaju Svetske banke

Ekonomski rast poslednjih godina stabilan, na približno tri odsto, ali je to, kako se naglašava, jednostavno premalo da bi nosilo put zajedničkog prosperiteta.

Ako bi BiH nastavila rasti po istoj stopi, trebalo bi joj 100 godina da dostigne životni standard EU, stoji u izvnjštaju Svetske banke.

Sa druge strane, ni sadašnji rast se ne može uzeti "zdravo za gotovo", s obzirom da se u velikoj meri oslanja na izvore koji nisu dugoročno održivi (npr. generalna potrošnja i potrošnja javnog sektora), navode iz Svetske banke.

Kako bi se osigurala održivost rasta, nivo investicija – koji trenutno iznosi 18 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP) – treba da poraste, kao i produktivnost radne snage, koja je niska i u daljem padu.

Siromaštvo kao veliki problem

Integracija BiH u globalna tržišta je ograničena. Nivo izvoza, iako u sporom rastu, i dalje je, s 38 posto, nizak za malu ekonomiju, a dve trećine izvoza otpada na sektore s malom dodatnom vrednošću.

Kako prenosi Avaz, strane direktne investicije su niske i koncentrisane na energetski sektor, dok samo četiri odsto otpada na izvozne sektore.

Fiskalni prihodi su, s 44 odsto BDP-a, relativno visoki, ali ne daju kvalitetne javne usluge, a obrazac potrošnje (male javne investicije, velika izdvajanja za plate) potkopava rast.

"Iako se i druge zemlje Zapadnog Balkana i Evrope suočavaju sa sličnim razvojnim izazovima i ekonomskom situacijom, u drugim zemljama postoji osećaj usmerenog političkog delovanja na uklanjanju prepreka za rast i prosperitet, što u BiH u velikoj meri nedostaje, zbog neostvarivanja značajnijeg napretka u toliko potrebnim reformama", poručili su stručnjaci Svetske banke.

Siromaštvo je i dalje problem, uz pogoršanje situacije siromašnog stanovništva poslednjih godina.

Mladi napuštaju zemlju

Iz Svetske banke poručuju da demografski trendovi u BiH zahtevaju što hitnije delovanje, pošto zemlja ubrzano gubi svoj najdragoceniji resurs – ljudski kapital.

"Trećina ljudi iz BiH živi van zemlje, a svake je godine napuštaju hiljade u potrazi za boljim životom, uključujući bolji posao, bolje obrazovanje i zdravstvo, bolje javne usluge i čistiju životnu sredinu".

"Kako mladi i cele porodice napuštaju zemlju, preostalo stanovništvo brzo stari, a niske stope prirodnog priraštaja ukazuju da će se taj trend verovatno nastaviti", zaključuje se u u izveštaju Svetske banke.