Čitaj mi!

Vrhovni sud Japana: Država nije odgovorna za nuklearnu nesreću u Fukušimi

Vrhovni sud u Tokiju presudio je u korist države u sporu u kojem je oko 3.700 interno raseljenih lica prisiljenih na bekstvo iz područja u okolini nuklearne centrale "Fukušima 1" tužilo državu za propuste u donošenju relevantnih bezbednosnih propisa zahvaljujući kojima, tvrde oni, je moglo da bude sprečeno katastrofalno izlivanje radijacije nakon udara cunamija u martu 2011. To je prva odluka najviše instance, koja će verovatno imati značajni uticaj na ishod drugih sličnih sporova koji se trenutno vode.

Vrhovni sud u Tokiju odbio je objedinjenu žalbu stanovnika prefekture Fukušima koji su bili prisiljeni na evakuaciju i desetogodišnji život van svojih domova nakon havarije u nuklearnoj centrali "Fukušima 1".

Nju je 11. marta 2011. prouzrokovao veliki cunami, nastao kao posledica monstruoznog zemljotresa snage devet stepeni Rihtera, čiji je epicentar bio ispod morskog dna u Pacifiku na 70 kilometara od japanske obale.

Reč je o četiri različite tužbe koje je u gradovima Fukušima, Ćiba, Maebaši i Macujama kolektivno podnelo ukupno oko 3.700 građana.

S obzirom na to da je pred sudovima u Japanu još oko 30 predmeta u kojima podnosioci tužbe zahtevaju odštetu od države uvereni da je i ona odgovorna za propuste napravljene u planiranju, konstruisanju i radu uništene nuklearne elektrane, ova presuda, prva koju je doneo Vrhovni sud, je praktično presedan koji može imati veliku uticaj na druge slične sudske procese.

Nuklearna centrala "Fukušima 1" je u vlasništvu privatne kompanije "Tokijske elektroprivrede" ("TEPCO") i sudsko veće sastavljeno od četiri sudije je 17. juna odlučilo da postoji dobar razlog za verovati da prodor morske vode u postrojenje ne bi bilo sprečeno ni da je država uspela da prethodno kompaniji nametne strožije mere zaštite.

Ono je, stoga, odbacilo relativno skromni odštetni zahtev u visini od 1,4 milijarde jena (milion evra, po sadašnjem kursu).

Cunami talasi visine između 13 i 15 i po metara zapljusnuli su centralu "Fukušima 1" i uništili njeno napajanje strujom, uključujući tu i generatore koji su kao rezerva trebalo da budu uključeni u slučaju pada strujne mreže. Nestanak struje značio je da reaktori ne mogu da budu hlađeni.

Došlo je do pregrevanja, što je potom dovelo do topljenja jezgra sa nuklearnim gorivom, eksplozije pregrejanih gasova u tri reaktora i izlivanja velikih količina radijacije.

Podnosioci četiri tužbe tvrdili su da je, zbog ranijih sličnih udara cunamija u istom regionu bilo moguće predvideti da će u bliskoj budućnosti nuklearna postrojenja na obali mogu postati žrtve velikog talasa, te da se nesreća mogla izbeći izgradnjom većeg odmbrambenog zida i drugim metodima, kao što su postavljanje rezervnih generatora na većim visinama, da je država donela strožije propise i bolje vršila nadzor sprovođenja propisa o bezbednosti.

Do sada, niže instance suda u Japanu donele su 12 presuda u korist podnosioca tužbe i 11 u korist tužene strane, japanske države.

U pomenutih tridesetak predmeta od države odštetu traži ukupno više od 12.000 građana.