Čitaj mi!

Zbog klimatskih promena siromaštvo bi moglo porasti 50 odsto

Usled sve većeg broja vremenskih nepogoda, Svetska meteorološka agencija UN (SMO) upozorila je da bi broj ljudi u svetu kojima je potrebna međunarodna humanitarna pomoć mogao porasti za 50 odsto do 2030. godine u poređenju sa 108 miliona kojima je to bilo potrebno u 2018. godini.

Izveštaj o stanju klimatskih agencija za 2020. godinu, koji je sastavilo 16 međunarodnih agencija i finansijskih institucija, poziva vlade da ulože više novca u sisteme ranog upozoravanja koji mogu poboljšati sposobnost zemalja da se pripreme, odgovore na prirodne katastrofe i ublaže njihov uticaj.

"Iako je kovid-19 stvorio veliku međunarodnu zdravstvenu i ekonomsku krizu od koje ćemo se godinama oporavljati, od ključne je važnosti zapamtiti da će klimatske promene i dalje predstavljati stalnu i sve veću pretnju ljudskim životima, ekosistemima, ekonomijama i društvima u vekovima koji dolaze", rekao je generalni sekretar SMO Peteri Talas.

"Oporavak od pandemije kovida-19 prilika je da se krene napred održivijim putem ka elastičnosti i prilagođavanju u svetlu antropogenih klimatskih promena", naglasio je Talas.