Читај ми!

На месту археолошког налазишта у Новом Пазару ниче ауто плац

Археолошки локалитет на коме су се налазили остаци „Латинске цркве" и средњовековно гробље у Новом Пазару у потпуности је уништен грађевинским радовима. Надлежни из Завода за заштиту споменика упозоравају да се црква налазила у склопу Просторне културно-историјске целине Стари Рас са Сопоћанима која је на листи светске баштине.

О последњим радовима којe су инвеститори започели на локалитету прошле недеље, новопазарски Музеј је упутио допис републичком Заводу за заштиту споменика, али и Заводу за заштиту споменика у Краљеву. Репулички је истог дана, упутио Решење о забрани свим грађевинским инспекцијама како би оне обуставиле радове.

 

Естела Радоњић, из Републичког Завода за заштиту споменика културе каже да су им "руке везане", једино шта су могли је да дају забрану, о коју се инвеститор оглушио. 

Градска грађевинска инспекција је Решење о забрани доставила инвеститору у петак јер се, према процедури, морало утврдити која инспекција је надлежна,

"Дошло се до сазнања да тај локалитет не спада у зону заштите, мада само решење другачије говори", каже Изет Мулић, из градске грађевинске инспекције. Додаје: "Зато што не спада, по нашим подацима, у зону заштите, грађевински инспектор је покренуо управни поступак, извршио надзор, направио записник..."

Данас су донета решења о забрани извођења радова, затварању градилишта и враћању у првобитно стање. Локалитет је поптуно уништен током викенда.

Иако носи назив Латинска, црква је била живописана па је утврђено да је реч о српској средњовековној цркви која има сличности са црквама у Дежеви и Напрељу.

Делимичним ископавањима 1982. године, уз цркву је пронађено и 11 надргобних споменика из истог периода. Локалитет је уништаван годинама уназад изградњом пута и интервенцијама власника парцела.