Читај ми!

Реке у Србији су пловне, сигнализација усмерава бродове да се не би насукали

Због ниских водостаја, на рекама у Србији појачан је надзор како би се обезбедила несметана пловидба. Сигнализација усмерава бродове да се не би насукали. Тога је ових дана било на Дунаву чији је водостај на историјском минимуму. Багери чисте дна река од песка на три локације на две највеће реке у нашој земљи. Начелник одељења Лучке капетаније Милан Николић наводи за РТС да је ситуација на пловним путевима у Србији повољна, да нема насуканих бродова и да се свакодневно врши обилазак терена.

Како би се обезбедио несметани речни транспорт за викенд је интервенисано на две кризне тачке на Дунаву и једној на Сави - како би се добила и дубина и ширина пловног пута. Наше реке су пловне, али ситуација је под сталним надзором.

Начелник одељења Лучке капетаније Милан Николић наводи за РТС да је ситуација на пловним путевима у Србији повољна, да нема насуканих бродова и да се свакодневно врши обилазак терена.

"Ситуација на пловним путевима је у складу са екстремно ниском водом да кажемо повољна, Нема никаквих бродова који су се насукали и пловила Дирекције за водне путеве свакодневно врше обилазак терена, поготово на критичним секторима око Чортановаца и Футога, врше мерења дубине и ширине пловног пута и у складу са хидролошком ситуацијом и расположивим дубинама врше померање плутајућих ознака и врше додатна обележавања, а све у циљу да се обезбеди безбедна пловидба свих учесника у водном саобраћају", наводи Николић.

Указује да се свакодневно прати кретање речног наноса.

"Или ако се на неком месту појави неки спруд да се сузи пловидбени отвор, односно да се сузи пловни пут, да се обезбеди минимум загарантованих дубина у датом тренутку при овим екстремно ниским водостајима", наводи Николић.

Говорећи о стању на Тиси каже да нема проблема, иако се, како каже, и њен водостај налази на ниском и средње ниском нивоу за ово доба године.

"Ограничена је пловидба и на делу Саве од 84 до 107 километра где је сужен пловни пут на 40 метара, екстремно је ниска вода, али у датом условима сви чинимо све како би сви учесници пловидбе имали обезбеђене минималне услове за пловидбу", наводи Николић.

Указује да док год не падне нека већа количина кише неће бити повољнијих услова за пловидбу.

Власницима пловила саветује да се придржавају свих упустава и наредби које лучке капетаније издају, прате сигнализацију, да воде рачуна у пловидби и да се придржавају обичаја у пловидби и праксе, и да слушају савете и старијих лађара и колега лучке капетаније.

Водостај Саве код Шапца од јутрос је -110, што је близу историјског минимума који је забележен 2003. године када је износио -119.

Нормализација речног саобраћаја на Сави код Шапца се очекује у октобру, јавља репортерка РТС-а.