Читај ми!

"Хајнекен" објавио стратегију одрживог пословања за 2030. годину – "Стварајмо бољи свет"

"Хајнекен" је објавио свој програм одрживог пословања "Стварајмо бољи свет" за 2030. годину, који обухвата сет амбициозних планова и обавеза са циљем да се оствари позитиван утицај како на животну средину, тако и у домену друштвене одрживости, али и промоције одговорне конзумације алкохола.

"Преко 150 година, страствено смо посвећени остваривању позитивног утицаја на свет око нас. Знамо да можемо да напредујемо само ако и наши људи, планета и заједнице око нас напредују", рекао је извршни директор и председник управног одбора "Хајнекена" Долф ван ден Бринк.

"Крећемо се ка деценији у којој нас очекују још сложенији изазови. Наша визија одрживости за 2030. годину 'Стварајмо бољи свет' подиже лествицу и омогућава бржи напредак ка пословању без штетних утицаја на животну средину и у праведнијем и здравијем свету", додао је Ван ден Бринк.

На путу без штетних утицаја на животну средину

Нулта емисија угљен-диоксида

"Хајнекен" је недавно објавио амбицију да оствари нулту емисију угљен-диоксида у својој производњи до 2030. године, а у целокупном ланцу вредности до 2040. године. Компанија тежи да у свим својим производним постројењима постигне нулту емисију угљен-диоксида, кроз максимално искоришћење извора обновљиве енергије и већу енергетску ефикасност. Као део ове посвећености, циљ је и да се укупна емисија штетних утицаја смањи за 30 одсто до 2030. године.

Без отпада (Zero Waste)

У домену циркуларне економије, "Хајнекен" се обавезује да ће елиминисати одлагање отпада на депоније са својих 166 производних постројења до 2025. године и нагласиће употребу повратне и иновативне амбалаже.

Позитиван утицај на водене ресурсе

Вода је од суштинског значаја за живот и основна је сировина у процесу производње пива. Као део постављених циљева до 2030. године, "Хајнекен" ће даље смањити просечну потрошњу воде на 2,6 хектолитара по хектолитру пива (хл/хл) у подручјима у којима постоје изазови са изворима пијаће воде и на 2,9 хл/хл широм света.

На путу ка инклузивној, фер и правичној компанији и свету

Прихватање инклузије и различитости

"Хајнекенови" циљеви до 2030. године подижу амбиције компаније у погледу друштвене одрживости, уз стални фокус на инклузију и различитост. По први пут, "Хајнекен" се јавно обавезао на повећање процента и оснаживање жена на 30 одсто лидерских позиција у вишем менаџменту до 2025. године, а на 40 одсто до 2030. године, на свом путу ка родној равноправности

Фер и безбедно радно место

"Хајнекен" се обавезује на једнака примања за једнак рад за колеге оба пола. Штавише, користећи нове, прилагођене процене трећих страна као мерило, сваком запосленом ће бити гарантована не само минимална законом прописана зарада, већ пре свега фер и једнака примања најкасније до 2023. године, уз фокус на најугроженије заједнице.

Утицај на заједнице

"Хајнекен" успоставља иницијативе за унапоређење друштвеног утицаја на сваком тржишту подржавајући један или више циљева одрживог развоја УН-а.

На путу ка одговорној конзумацији и без штетне употребе алкохола

Увек избор

За "Хајнекен", "Стварајмо бољи свет" значи и оснаживање потрошача пружањем избора, транспарентне комуникације и уз нулту толеранцију за штетну употребу алкохола.

До 2023. године компанија ће обезбедити две безалкохолне опције брендова на већини својих тржишта.

Спречавање штетне употребе алкохола

Свуда где послује, "Хајнекен" ће и даље неговати локална партнерства на тему штетне употребе алкохола попут спречавања конзумације за малолетне особе, вожње под утицајем алкохола и опијања.

Умереност шампиона

"Хајнекен" ће искористити снагу свог водећег бренда и посветиће 10 одсто целокупног Heineken® медијског буџета за јачање кампања о одговорној конзумацији, како би постигао амбицију да сваке године ка милијарди људи прошири поруку о одговорној конзумацији.