Читај ми!

Влада усвојила стратегију државног власништва – шта то значи за јавна предузећа

Влада Републике Србије усвојила Стратегију државног власништва и управљања привредним субјектима који су у власништву Републике Србије за период од 2021. до 2027. године. Драган Стевановић, државни секретар у Министарству привреде, наводи за РТС да је циљ ове стратегије да се одрживим и ефикасним управљањем привредним субјектима спроведе њихова реформа, повећа корист од државног власништва за државу и грађане и заштите општи интереси државе.

Стратегијом је предвиђено успостављање централизованог система управљања привредним субјектима, а утврђено је да Министарство привреде обавља централизовану власничку функцију, осим у случајевима када то захтевају обавезе преузете међународним актима.

Сходно томе, Министарство ће развити и успоставити власничку политику која ће дефинисати оправдање и сврху државног власништва, његове циљеве, улогу државе у корпоративном управљању друштава у којем је она члан, као и начин на који ће држава имплементирати своју власничку политику.

Драган Стевановић је гостујући у Јутарњем програму РТС-а навео да је циљ ове стратегије, која је први пут усвојена у Србији, да се одрживим и ефикасним управљањем привредним субјектима спроведе њихова реформа, повећа корист од државног власништва за државу и грађане и заштите општи интереси државе.

"Циљ је да држава заиста само препозна шта је њен стратешки национални интерес - где заиста треба да задржи већинско власништво да то заиста и остане, а све оне делатности робе или услуге које се могу обезбедити од приватног сектора или наћи на тржишту да то заиста и буде у приватном сектору", наводи Стевановић.

Објашњава да ће се то постићи кроз развој јединственог оквира власништва и управљања над свим привредним субјектима у власништву Републике Србије и да ће бити омогућена централизација одговорности и надлежности државе у погледу власништва, као и успостављање, развој и унапређење корпоративног управљања у њима.

"Јако је важно да квалитет, ефикасност, продуктивност, економичност предузећа која су у државном власништву унапредимо и на такав начин унапредимо и квалитет услуга, роба која ће испоручивати својим грађанима", истиче гост Јутарњег програма

Стратегија, која је израђена уз подршку Европске банке за обнову и развој, представља јединствени акт који пружа стратешку визију и упутства у вези са циљевима власничког управљања над привредним субјектима, циљевима финансијских и јавних политика, као и принципима корпоративног управљања и праксама надзора над привредним субјектима у складу са међународним стандардима и најбољом праксом.