Читај ми!

Где је у Србији купљено највише некретнина у марту

На тржишту непокретности Србије током марта забележен обим промета за четвртину већи него у фебруару, а вредност склопљених уговора је већа за скоро 40 одсто, саопштио је Републички геодетски завод.

У поређењу са мартом 2020. године може се закључити да су сви параметри којим се тржиште непокретности описује скоро дуплирани, наводи РГЗ.

Републичком геодетском заводу је током марта достављено 14.458 уговора о промету непокретности, што је за 23,9 процената више него у фебруару, и 93,9 одсто више него у марту 2020. године.

Обим промета на нивоу Србије у марту већи је за 27,5 одсто него у фебруару.

Највеће повећање број уговора о промету непокретности забележено је у региону Београда (37,1 проценат), Шумадији и Западној Србији – 28,8 одсто, Јужној и Источној Србији – 23 одсто и у Војводини, где је повећање било 21,6 одсто.

Кад је о већим градовима реч, највеће повећање у обиму промета у односу на фебруар било је у Београду – 37,1 одсто, затим у Нишу – 34,2 одсто, и Новом Саду – 20,4 одсто, док је у Kрагујевцу забележено смањење од 3,5 одсто.

РГЗ наводи да је у марту 84 одсто промета некретнина реализовано готовинским плаћањем.

Гледано по регионима, готовинско плаћање промета непокретности било је најзаступљеније са по 90 одсто у Шумадији и Западној Србији, и Јужној и источној Србији, а најмање у Граду Београду, где су три од четири некретнине плаћене готовински.

У марту је забележено повећање учешћа финансирања промета станова из кредитних средстава за два процента у односу на фебруар.

Kоличина новца на тржишту некретнина у марту на нивоу Србије износила је око 567,1 милион евра, у чему је тржиште непокретности Београда било преко половине, а Војводина нешто испод четвртине.

У поређењу са фебруаром, укупан обим новчаних средстава био је већи за 38,6 одсто, а у односу на исти месец претходне године за 91 одсто.

Током марта промет земљишта повећан је за 22,5 процената, док је укупан промет објеката већи за 29 одсто него у фебруару.

Највеће повећање од 4,3 пута имао је промет објеката посебне намене, следе викендице са повећањем од 68,3 одсто и пољопривредни објекти са повећање од 50 одсто.

Током марта забележено је повећање промета посебних делова објеката за 39,1 одсто.