Читај ми!

Штедња у банкама у порасту, грађани потпуно сигурни у своје депозите

Штедња у банкама је и даље у порасту без обзира на то што камате нису тако примамљиве као некада. Рачуница показује да је најисплативије штедети у динарима јер су каматне стопе готово три пута веће када су у питању штедни улози у тој валути.

Професор Хасан Ханић, председник Управног одбора Агенције за осигурање депозита, каже за Јутарњи програм да је посебно важно да се приход по основу камате на штедне улоге у динарима не опорезује док се приход на основу камате на девизну штедњу опорезује у износу од 15 посто.

 

Додаје да сви они који су у протеклом пероду штедели у динарима, а каже да је већ пет, шест година динар веома стабилан у смислу да је курс приближно исти, оставрили су вишеструко већи приход по основу камата.

Професор Ханић каже да на пораст штедње у банкама утиче неколико фактора.

"Пре свега ради се јачању поверења у банкарски сектор, јачању поверења у динар тако да имамо раст динарске штедње. Интересантно је да је ових девет месеци дошло до великог пораста штедње", истиче професор.

Други фактор који утиче је, наглашава, систематски у последњих осам односно шест година. 

"То је пораст светсти о потреби штедње како за појединце, а да не говоримо о значају штедње са становишта обезбеђивања средстава за инвестиције, економски раст и слично", каже председник Управног одбора Агенције за осигурање депозита.

Јако је важно узети у обзир, истиче професор, да је сигурније имати средства у банци него у становима па макар камтна стопа била веома ниска.

Агенција за осигурање депозита брине о неколико десетина милијарди евра укључујући и динарску и девизну штедњу. Та средства у фонду за осигарање депозита континуирано расту.

"Агенција има у свом фонду има толико средстава да грађани могу бити потпуно сигурни у своје депозите без обзира о којој се банци ради. До 50.000 евра сваки грађанин по једном рачуну у једној банци је сигуран. Ми имамо осигурани знос 50.000 евра, а Европи је тај износ 100.000 евра", истиче Ханић.

Додаје да за сада није разматрана опција да се у наредном пероду повећа улог. 

"Оно што је јако важно да је агенција је у последњих неколко година остварила висок степен усаглашености са међународном најбољом праксом и прошле недеље смо усвојили посебну методологију европске асоцијације осигуравача са одговарајућим другим релеватнм асоцијацијама које прописују одређене стандарде и правила како би систем осигурања депозита био делотворан",  каже председник Управног одбора Агенције за осигурање депозита.

Агенција је увела посебну методологију обрачуна висине премије које банке плаћају и таметодологја ће ускоро бити примењена. Циљ поред осталог је да се смањи ризик банкарског сектора", каже професор Хасан Ханић.