Читај ми!

Катастар Црне Горе донео решење о забрани отуђења Цетињског манастира

Влада Црне Горе донела је одлуку да Цетињски манастир буде у рукама државе. Такву одлуку Влада је донела дан уочи седнице Скупштине Пријестонице Цетиње, на којој је планирано да се расправља о иницијативи грађана за "враћање манастира у руке Црногорске православне цркве". Катастар послао Цетињу решење којим се забрањује отуђење Цетињског манастира.

Влада је Управи за катастар и државну имовину јуче наложила да без одлагања спроведу одлуку донету 2005. године и у листу непокретности за Цетињски манастир уместо Града Цетиња упише државу.

Такође, наложено им је да у листу непокретности унесу забелешку отуђења и оптерећења.

Такву одлуку Влада је донела дан уочи седнице Скупштине Града Цетиња, на којој је планирано да се расправља о иницијативи грађана за враћање манастира у руке непризнате црногорске православне цркве.

Управа за катастар и државну имовину већ је поступила по закључку Владе и уписала забрану отуђења на све објекте и парцеле које користи манастир Светог Петра.

"Поступајући по Закључцима Владе Црне Горе, Управа за катастар и државну имовину ПЈ Цетиње је извршила забиљежбу отуђења и оптерећења у „Г“ листу предметног листа непокретности", пише у обавештењу које је достављено председници Скупштине Цетиња Дејани Диздар.