Читај ми!

Директор "Инфраструктура железнице Србије" због примања мита осуђен на годину дана затвора

Посебно одељење Вишег суда у Београду осудило је Мирољуба Јевтића, в.д. генералног директора акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром "Инфраструктура железнице Србије" на казну затвора у трајању од једне године због кривичног дела примање мита.

Истом пресудом окривљеном је изречена мера безбедности одузимања предмета - новца у износу од 10.000 евра као и мера безбедности забране вршења позива, делатности и дужности у трајању од три године.

У овом предмету високе корупције кривични поступак је окончан у року од годину дана и девет месеци.

Ово је првостепена пресуда на коју Јевтић и његопви адвокати имају право да уложе жалбе Апелационом суду у Београду.  

У односу на три саокривљене особе закључен је споразум о признању кривичног дела.

Тужилаштво за организовани криминал Јевтића је теретило да је примио мито од 10.000 евра у вези са пословима експропријације земљишта на трасама брзих пруга.

Јевтић је оптужен да је неосновано и непотребно ангажовао адвокате на пословима експропријације земљишта на трасама брзих пруга, те да су они део уплаћеног новца од "Инфраструктура железнице" по основу фактурисаних услуга у вишемилионским износима, као мито, преко посредника, предавали Јевтићу.