Читај ми!

Израда зелене студије за Костолачки угљени басен

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре одлучило је да буде израђена Стратешка процене утицаја просторног плана Костолачког угљеног басена на животну средину.

У документу објављеном у Службеном гласнику, наводи се да се стратешка процена израђује за подручје Просторног плана које обухвата целу територију града Пожаревца и делове територије општине Велико Градиште.

Стратешком проценом биће разматрана питања заштите ваздуха, вода, земљишта, живог света, природе, као и друга питања за која се у току израде утврди да захтевају одговарајућу обраду.

Рок за израду Стратешке процене је годину дана од дана ступања на снагу Одлуке о изради Просторног плана.

Учешће јавности у разматрању биће обезбеђено у оквиру јавног увида у трајању од 30 дана, а у згради Градске управе града Пожаревца.

Средства за израду Стратешке процене обезбеђује Јавно предузеће "Електропривреда Србије".