Читај ми!

Жене с инвалидитетом посебно дискриминисане, потребна подршка

Поводом 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом, министарка културе и председница Координационог тела за родну равноправност Маја Гојковић истакла је да су жене са инвалидитетом, које чине 58,2 одсто особа с инвалидитетом, посебно осетљива и вишеструко дискриминисана група у нашем друштву. Повереница Бранкица Јанковић каже да је образовна структура особа са инвалидитетом значајно неповољнија него код опште популације.

"Неопходно је да уложимо додатне напоре у подизању свести о превазилажењу стереотипа о способности жена и девојчица са инвалидитетом да се остваре, пруже свој допринос и искажу у свим областима друштвеног живота. Наша заједничка обавеза је да их подржимо у тим напорима", саопштила је Маја Гојковић, наведено је у саопштењу Министарства културе.

Министарка је истакла да је "посебну пажњу у наредном периоду потребно да посветимо дубинским узроцима родне неједнакости које су још израженије уколико је жена суочена и са неком врстом инвалидитета".

Указала је на положај особа с инвалидитетом истовремено истичући и посвећеност и одлучност Србије да свака жена, девојка и девојчица у потпуности остварују своја људска права, равноправно са другим грађанима и грађанкама наше земље.

"Важно је да напоменемо да од укупног броја особа са инвалидитетом, 58,2 одсто су жене, а њихов положај и препреке са којима се свакодневно суочавају нису довољно видљиве и зато је неопходно да о томе говоримо, јер су жене са инвалидитетом посебно осетљива и вишеструко дискриминисана група у нашем друштву", навела је Гојковићева.

Она каже да Координационо тело за родну равноправност и Влада Србије остају доследни опредељењу да је неопходно ојачати подршку посебно рањивим групама жена и девојчица које се налазе на маргинама друштва и у већем ризику од насиља и дискриминације услед њиховог неповољног економског статуса.

"Наставићемо да радимо на остварењу визије и стварању окружења за пуно остваривање људских права и приступ свим ресурсима за сваког грађанина и грађанку наше земље. Морамо заједно као друштво учинити све да створимо боље могућности да жене са инвалидитетом достигну економску самосталност и достојанствен живот", рекла је Гојковићева.

Повереница: Вишеструка дискриминација жена и деце с инвалидитетом

Дискриминација, свакодневни проблеми у готово свим животним областима и висок ризик од сиромаштва отежавају комплексан положај особа са инвалидитетом, што потврђује и број притужби због дискриминације по основу инвалидитета који је годинама у самом врху, наводи повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић.

Повереница указује да и поред видних помака, нека од важних питања нису у довољној мери решена, а односе се пре свега на адекватан приступ образовању, запошљавању, услугама здравствене и социјалне заштите и различитим видовима подршке, али и на деинституционализацију и укидање праксе потпуног лишења пословне способности особа са инвалидитетом.

У посебно тешком положају налазе се жене и деца са инвалидитетом који су често изложени вишеструкој дискриминацији, истакла је повереница.

Јанковићева је нагласила да је свих протеклих година највећи проблем приступачност чиме се практично онемогућава остваривање и свих других права.

"Није проблем само физичка приступачност, већ и друге врсте препрека које стоје пред грађанима који имају оштећења вида и слуха", додала је повереница.

Бранкица Јанковић је навела да је образовна структура особа са инвалидитетом значајно неповољнија него код опште популације, те да је посебно важно унапредити доступност образовног система деци са инвалидитетом, као и континуирано унапређивати инклузивно образовање, пружајући подршку ученицима и студентима у складу с њиховим потребама.

Повереница је указала и да је неопходно наставити са континуираним активностима усмереним на побољшање положаја особа са инвалидитетом, у складу са Стратегијом о правима особа са инвалидитетом за период 2021-2030.