Читај ми!

ГРЕКО позива Србију на унапређење мера за спречавање корупције међу носиоцима извршних функција

Тело Савета Европе за борбу против корупције (ГРЕКО), у извештају објављеном у Стразбуру, позива на даље мере за спречавање корупције у Србији међу носиоцима највиших извршних функција и припадницима полиције.

Међу 24 препоруке које је ГРЕКО упутио властима у Србији наглашава се јачање улоге Агенције за борбу против корупције и ширење делокруга постојећег Закона за превенцију корупције на све особе са највишим извршним функцијама, укључујући шефове кабинета премијера, потпредседника Владе и њихове саветнике.

ГРЕКО позива на јавну стратегију превенције корупције која би експлицитно обухватила лица са највишим извршним функцијама, укључујући и проверу интегритета пре именовања министара, шефова кабинетa и саветника због могућих ризика од сукоба интереса.

Препоручује се и израда одговарајућег документа у вези са функцијом председника, као и ограничења након обављања функције за све особе са највиших извршних места, укључујући и председника, шефове кабинета премијера и заменика премијера и саветнике министара.

Једна од препорука односи се и на "систематско и суштинско" праћење извештаја о имовини особа на највишим извршним функцијама, ко и на јавно праћење контаката председника и Владе са лобистима.

У извештају се примећује да је мали број јавних званичника са извршним функцијама био процесуиран за прекршаjе у облaсти корупције, у поређењу са медијским наводима о сукобима интереса, да су они процесуирани тек по напуштању функције, односно да до сада у Србији није донета одлука о укидању имунитета водећим званичницима.

"Узимајући у обзир низак ниво тужилачког процесуирања, имунитет додељен члановима Владе не би требало да покрива кривична дела у вези са корупцијом", наводе у извештају.

Потребна и стратегија о превенцији корупције у полицији

Истичу да би и на одбијање захтева за давање јавних информација од стране Владе и администрације председника требало да буду омогућене жалбе.

Када је реч о органима за спровођење закона, у ГРЕКО наводе да треба да буде усвојена стратегија о превенцији корупције у полицији, као и да именовања начелника полиције и других особа на руководећим положајима морају бити транспарентнија.

Наглашена је и потреба ревидирања Кодекса полицијске етике како би обухватио све релевантне теме интегритета, као што су сукоб интереса, поклони, контакти са трећим лицима, спољне активности, као и потреба за редовном провером интегритета припадника полиције и ротација особља у областима подложним корупцији.

Тело Савета Европе за превенцију корупције препоручује значајно смањење вредности поклона које могу задржати полицијски службеници, са тренутних 680 евра на годишњем нивоу, као и обезбеђивање независне и транспарентне истраге притужби на полицију и подстицање узбуњивања.

У Савету Европе наводе да ће процена испуњавања препорука ГРЕКО Србији бити спроведена 2023. године.