Читај ми!

Адвокати у петак ступају у штрајк

Адвокати у Србији у петак ће у свим предметима, без изузетка, ступити у једнодневни штрајк због спорних ставова Врховног касационог суда (ВКС) у вези са са трошковима обраде банкарских кредита и наплате премије осигурања.

Управни одбор Адвокатске коморе Србије (АКС) одлучио је да у петак буде организована једнодневна обустава рада, тако да адвокати неће поступати у поступцима пред судовима и другим органима, без изузетка.

У одлуци АКС наведено је да се то односи на све поступке, укључујући и тзв. притворске предмете, поступке према малолетницима и поступке по привременим мерама.

"У току обуставе рада адвокати могу да сачињавају писмене поднеске који су везани за рок и у ситуацији када би странка изгубила право на подношење правног средства или би јој била нанета ненадокнадива штета", наведено је у одлуци.

Истичу да Комора треба путем медија да обавестити грађане о обустави рада и последицама, "уз информацију да јединог кривца за обуставу могу наћи у Врховном касационом суду".

У образложењу одлуке подсећају да је тај суд 16. септембра на седници Грађанског одељења усвојио Допуну правног става о дозвољености уговарања трошкова кредита и Правни став о дозвољености уговарања премија осигурања, као обавезе корисника, код Националне корпорације за осигурање стамбених кредита (НКОСК).

Обуставом рада адвокати Србије изражавају најоштрије противљење овим ставовима којима се, како сматрају, на директан начин нарушава правна сигурност грађана Србије и мења досадашња судска пракса судова, те се уводе решења која погодују банкарском сектору, на штету грађана.

АКС сматра да је донети правни став да је правно ваљана одредба уговора о кредиту којом се корисник кредита обавезује да плати банци премију осигурања код НКОСК у директној супротности са досадашњом неспорном праксом свих судова у Србији, укључујући и ВКС, те да би примена оваквог става довела до губитка спорова на штету грађана, а у корист банака.

Такође, сматрају да допуна става Грађанског одељења ВКС о дозвољености уговорања трошкова кредита, без обавезе банке да посебно доказује структуру трошкова, доводи до повлашћеног положаја банака у односу на остале привредне субјекте, а на штету грађана.

"Оваквим поступањем највиша судска инстанца у Србији ставила се на страну економских интереса пословно-банкарских центара моћи и изражава своју сумњу у независно поступање ВКС у конкретном случају", наведено је у образложењу одлуке АКС.