Читај ми!

Расписан конкурс за избор Републичког јавног тужиоца

Држвано веће тужилаца расписало је конкурс за избор новог Републичког јавног тужиоца, на мандат од шест година.

Kандидати пријаве могу поднети у року од 15 дана од објаве у "Службеном гласнику Републике Србије" од 13. маја.

Актуелном Републичком јавном тужиоцу Загорки Доловац, која је на тој функцији од 2010. године, други по реду манадат истиче 31. децембра ове године.

Она има право да се поново кандидаује за Републичког јавног тужиоца.

Иначе Републичког јавног тужиоца бира Народна скупштина на предлог Владе.

Пре тога, Kомисија ДВТ оцењује програм кандидата за унапређење рада тужилаца, а ДВТ потом листу кандидата, доставља Влади која је формални предлагач кандидата које бира скупштина на мандат од шест година.

У конкурсу се наводи да кандидати приликом пријаве треба да доставе потпуну личну и радну биографију, на формулару који је објављен на интернет презентацији ДВТ, као и програм организације и унапређења рада јавног тужилаштва.

Kандидат који је носилац јавнотужилачке функције не подноси доказе о испуњености услова за избор, наводи се на сајту ДВТ.