Читај ми!

Сиромаштво често није једини проблем угрожених породица – како им помоћи да преброде тешкоће

Око 79.000 деце живи у породицама које примају новчану социјалну помоћ, податак је ресорног министарства. Лоша материјална ситуација неретко није једини проблем у угроженим породицама. Како им помоћи да лакше преброде тешкоће?

Одвајање деце од родитеља – драстична мера којој се некад прибегава када породица западне у проблеме. Надлежни у тој ситуацији децу смештају у установе попут дома или хранитељску породицу.

"Оно што је апсолутно доктрина, то је да се деца због сиромаштва не смеју одузимати. Дакле, дете не може да добије статус детета без родитељског старања због тога што је породица сиромашна", каже професорка са факултета ФЕФА, Гордана Матковић.

Зашто је неопходно породицу раздвојити, процењују центри за социјални рад, потом разлоге стављају пред судију, а онда он одлучује да ли се родитељу одузима родитељско право.

"Деца из биолошких породица се издвајају због постојања породичне патологије, један од фактора који прати је и недостатак новца", каже Ана Симић из Центра за породични смештај и усвојење Београд.

Професорка ФПН-а Невенка Жегарац наводи да се породица раздваја и зато што су родитељи болесни, немоћни, у затвору, ту су децу доста стављали у неке лоше и опасне ситуације, угрожавали су их.

Угроженим породицама недостаје већа подршка система. "Наравно да је потребно да имају већу финансијску подршку, али превасходно им је потребна више подршке у делу једне психо-социјалне помоћи", каже Симићева.

Од чега зависи износ који ће добијати породице 

Који износ ће добијати породица, која оствари право на новчану социјалну помоћ, зависи од више фактора.

На пример, ако су одрасли чланови у породици радно способни, а нису запослени, износ помоћи се умањује за процену пропуштене зараде, објашњавају у Центру за социјални рад у Крагујевцу.

"Уколико су родитељи радно способни, поставља се питање зашто они нису запослени. Већина тих родитеља који су у потреби социјалне помоћи углавном немају заснован радни однос", каже Симићева.

"Они врло често нису конкурентни због много чега и сиромаштво у коме дуготрајно живе свакако нарушава многе њихове капацитете и веома је важно радити на томе да се они и опораве од тог сиромаштва и заиста оснаже и да нађу посао на одговарајући начин", каже Жегарац.

Усмериће се на радно способне, кажу у ресорном министарству. "Да радно способне мотивишемо и нађемо различите механизме у сарадњи са надлежним органима да се они радно активирају, да дођу до запослења које би обезбедило егзистенцију", наводе у министарству.

Најнижи износ за фебруар 1.278 динара, а највиши близу 28.500 

За око 36 000 породица са децом обезбеђена је новчана социјална помоћ. Најнижи исплаћен износ за фебруар је 1.278 динара, а највиши близу 28.500, наводи београдски Центар за социјални рад.

"Оно што јесте питање то је питање адекватности тих износа новчане социјалне помоћи, они дуго нису мењани, они се усклађају са трошковима живота, али јасно је да постоји простор да се они повећају", каже Гордана Матковић.

Државна каса диктира границе те помоћи, напомињу у Министарству, као и да ће изменама Закона настојати да већи број материјално угрожених који нису радно способни укључе у систем новчане социјалне помоћи.

Да приђу свакој породици која је у проблему на одговарајући начин – најпре професионалан, задатак је свих надлежних. Никако да је гурају у још већи проблем, евентуалним незаконитим и несавесним радом.