Читај ми!

Дунавски насип између забринутих грађана и две компаније

Дунавски насип, којим се од великих вода штите Нови Сад, Ветерник и Футог, више од деценије угрожавају активности две компаније, тврде удружења грађана Ветерника и Футога. Наводе да су радови нелегални, да су се више пута обраћали надлежнима, те страхују од пролећа и могућих поплава. У компанијама ипак тврде другачије – из једне поручују да су испунили све прописане услове за рад на водном земљишту, док друга истиче да њихови камиони не прелазе дозвољене габарите.

Некада зелени појас, а данас скоро 2,5 километара обале. Нестало је 17 хектара шуме, затрпан је и рукавац. Изглед обале својим активностима промениле су две компаније које ваде песак и шљунак уз сам насип.

"То је у старатељству 'Воде Војводине'. На насип се наслања ова алувијална раван и они су почели да булдожерима руше природну алувијалну раван, односно брдо које је нанела река", каже Весна Јаковљевић из Удружења грађана ОСНА.

Булдожерима компаније "Карин комерц" рушила се и шума. Снимак је објавио и, како тврди, послао инспекцији власник компаније "Светорог", која се граничи са "Карин комерцом". За грађане је посебно проблематично што су парцеле, површине 166.000 метара квадратних, данас у својини власника "Карин комерца".

"Преседан, јер само Република Србија може бити власник парцела у јавној својини", додаје Јаковљевићева.

Из "Карин комерца" тврде да су испунили све прописане услове

Из "Карин комерца" нису хтели пред камере. У писаном одговору наводе да не желе да коментаришу ове наводе и да се обратимо држави. Тврде и да су "испунили све прописане услове за рад на водном земљишту" и додају да имају сагласност "Вода Војводине" на пројекат.

У "Водама Војводине" за РТС наводе да "Карин комерц" има сву документацију за вађење речног наноса, али да за формирање ове депоније, као и за фабрику бетона нема, јер им је уговор истекао још 2017. године, а за нови нема правног основа. За компанију "Светорог" наводе да није прибавила водну сагласност за коришћење земљишта, нити је регулисала имовинскоправне односе.

Има ли компанија "Светорог" дозволу за кретање камиона

Компанија "Светорог" није легализовала ни објекат изграђен у небрањеном подручју, који је у процесу легализације већ десет година. Изградили су и ергелу. Грађани Футога су се неколико пута обраћали надлежнима, али компанија и даље неометано послује.

"Насипање корита реке, противзаконита градња, камиони који прелазе дозвољену тежину, односно не смеју ни да се крећу овде", наглашава Далибор Ћалић из "Футошке иницијативе".

То потврђују и "Воде Војводине". Наводе да немају сагласност за кретање камиона у дужини од 300 метара насипа, као и да је носивост камиона знатно већа од дозвољене и угрожава његову стабилност.

С друге стране, правни заступник предузећа "Светорог" Драган Симић тврди да ти камиони испуњавају све услове и да не прелазе никакве габарите. Потврђује да не постоји правни основ за коришћење земљишта.

"Не постоји, али мислим да покрајина свесно држи тај статус кво", додаје Симић.

Зашто нема инспекцијског надзора

У случају обе компаније преплићу се надлежности низа инспекција. У Секретаријату за заштиту животне средине наводе да обе компаније имају решења стара 15 година.

"Њима је тражено и наложено да исходују ново Решење о условима заштите природе, па ћемо онда видети какав ће ток тог надзора бити", поручује Бранкица Табак из Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине.

Из Покрајинског секретаријата за водопривреду и шумарство за РТС наводе да већина спорних питања није у њиховој надлежности, а на питање колико редовних и ванредних контрола је обављено на парцелама које користе ове две компаније, нисмо добили конкретан одговор.

Истим инспекцијама се два пута обраћао и управљач "Воде Војводине", али инспекције ни тада нису изашле на терен.