Читај ми!

Ђорђевић: Увођење социјалне карте смањиће сиромаштво у Србији

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања израдило је Нацрт закона о социјалној карти и очекује се да тај пропис, на који се чекало 30 година, буде на дневном реду јесењег заседања Парламента.

Министар Зоран Ђорђевић рекао је да је увођење социјалне карте један од начина на који ће се најбоље омогућити да помоћ државе добијају они којима је заиста најпотребнија и чиме ће се смањити сиромаштво у Србији, саопштило је Министарство.

"Увођењем система социјалнe картe сви подаци грађана биће на једном месту. Обезбедиће се правичнија расподела помоћи као и транспарентније и ефикасније остварење свих права која грађанима законски припадају", рекао је Ђорђевић.

Према његовим речима, циљ Владе Србије јесте да се искорени злоупотреба помоћи и да се грађанима обезбеде основни услови за достојанствен живот.

Ђорђевић је нагласио да Влада Србије, својим активностима, вредним радом и залагањем, омогућавањем једнаких права за све, пружањем помоћи онима којима је потребна, грађанима ове земље обезбеђује квалитетније услове живота, јер нико не треба и не заслужује да живи на рубу егзистенције.

Два сегмента имплементације социјалних карата 

Имплементација система социјалних карата састоји се из два сегмента: израде правне регулативе (Закон о социјалној карти и подзаконски прописи) и израде информационог система, односно регистра "социјална карта".

До сада је реализована прва фаза успостављања тог регистра у којој је обезбеђена софтверско-хардверска инфраструктура потребна за рад, израђено је софтверско решење (апликација) и обједињени подаци из интерних подсистема министарства, тако да је систем постао функционалан у једном делу од средине 2019. године.

За реализацију друге фазе израде регистра социјална карта, односно за пуну примену система, услов је да се изврши повезивање софтверског решења са више екстерних регистара у Србији ради употпуњавања и ажурирања обједињених података из прве фазе, за шта је потребан законски основ, односно Закон о социјалној карти.

Министарство је израдило Нацрт закона о социјалној карти, а претходно је спровело законом предвиђену процедуру и пропис је доведен на ниво спремности за усвајање.

Уједињене нације прогласиле су 17. октобар за Светски дан борбе против сиромаштва.

Циљ обележавања је промовисање свести о потреби искорењивања сиромаштва и беде у свим земљама, а нарочито у земљама у развоју.