Заштитник: Пропуст Града Сомбора у случају пуцања рингишпила

Град Сомбор направио је пропуст на штету права детета, утврдио је заштитник грађана Зоран Пашалић током поступка, који је покренуо после медијских написа о пуцању рингишпила у месту Колут 12. јула, када је повређено осморо деце.

У саопштењу заштитника грађана се наводи да је Град Сомбор направио пропуст тиме што у својим актима није предвидео начине прибављања одобрења и санкције за постављање забавних паркова на приватним површинама.

У селу Колут, код Сомбора, 12. јула догодила се несрећа у локалном луна-парку. Пукао је стуб рингишпила, при чему је повређено осморо деце.

У саопштењу се наводи да је у поступку контроле законитости и правилности рада, заштитник утврдио да је Град Сомбор учинио пропуст јер су одлукама овог органа прописани услови и поступак за прибављање одобрења за постављање објеката само на јавним површинама, као и санкције за лица која нису прибавила такво одобрење.

Заштитник грађана утврдио је да Град Сомбор није прописао ни овлашцења инспекције и комуналне полиције да контролишу привремено постављање објеката на другој површини, што је имало за последицу недовољно обезбедену заштиту деце у месту Колут 12. јула.

Због тих пропуста заштита деце остварена је само у случајевима када се забавни паркови постављају на јавној површини, док је изостало ангажовање и брига надлежних градских органа за њихову безбедност када се наведени објекти и уређаји постављају на површини, чији је власник физичко или правно лице, као што је то било у месту Колут, утврдио је заштитник.

Рок од 30 дана да се исптаве пропусти 

Он је дао рок од 30 дана Граду Сомбору да исправи наведене пропусте тако што ће да измени и допуни Правилник и програм о постављању објеката и уређаја на територији тог града на тај начин што ће предвидети услове и поступак за прибављање одобрења за постављање објеката и опреме за извођење забавних програма, како на јавној, тако и на другој површини.

Град Сомбор треба и да измени и допуни Одлуку о уређењу града тако што ће у оквиру казнених одредби прописати одговарајуће санкције за лица која нису прибавила одобрење надлежног органа за постављања објеката и опреме за извођење забавних програма на другој површини, али и да пропише овлашцења инспектора и комуналне полиције да контролишу услове и нацин привременог постављања луна паркова на другој површини.

Заменица Заштитника грађана за права детета и родну равноправност Јелена Стојановић је најавила је да ће струцни сарадници из Сектора за права детета ове институције убудуће додатно вршити контролу јавних и приватних површина на којима су деца изложена могућем повређивању, било да су у питању игралишта, отворени градски паркови или места са објектима за забаву.

Јелена Стојановић је позвала све грађане Србије да обраћањем Заштитнику грађана укажу на сва места која могу представљати потенцијалну опасност за повређивање деце.