Повереник ће тражити да ћутање институција о информацијама од јавног значаја буде кажњиво

Око 85 одсто жалби Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности су основане, што значи да органи јавне власти у тој мери неосновано ускраћују грађанима информације. То су подаци које на Међународни дан права јавности да зна, објављује институција повереника.

Само од почетка епидемије коронавируса на адресу повереника стигло је више од 100 жалби које су се односиле на доступност информација о епидемији - највише о респираторима, заштитној опреми, броју заражених и преминулих.

Како би се повећала транспарентност у раду органа власти, повереник ће по формирању владе покренути хитне измене закона.

"Један од кључних наших предлога ће бити да за ћутање, игнорисање тражилаца се пропише прекршајни налог у фиксном износу да онај ко ћути буде кажњен не само за непоштовање прописа наше земље него и непоштовање грађана. Ја се надам да ће предлог бити усвојен а тиме ће бити и растерећен рад службе повереника јер се 60 одсто жалби односи на ћутање", истиче Милан Мариновић, повереник за информације од јавног значаја.